đồng phân phenol

Chuyên đề môn Hóa học tập lớp 11

Chuyên đề Hóa học tập lớp 11: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của Phenol được VnDoc thuế tầm và reviews cho tới chúng ta học viên nằm trong quý thầy cô tìm hiểu thêm. Nội dung tư liệu sẽ hỗ trợ chúng ta học viên học tập chất lượng môn Hóa học tập lớp 11 hiệu suất cao rộng lớn. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: đồng phân phenol

Lý thuyết: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của Phenol

I. Phương pháp xác lập đòng đẳng đồng phân danh pháp của Phenol

Nắm chắc:

+ Định nghĩa về phenol, những đồng đẳng của phenol

+ Tên gọi = số chỉ vị nhánh + thương hiệu nhánh + phenol.

+ Cách pha chế phenol và đồng đẳng.

Phenol là những hợp ý hóa học cơ học vô phân tử đem group -OH links thẳng với nguyên vẹn tử C vòng benzen.

CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

Phân loại :

+ Phenol đơn chức: Phân tử mang trong mình một group –OH phenol.

+ Phenol nhiều chức: Phân tử chứa chấp nhì hoặc nhiều group –OH phenol.

Đồng phân

+ Công thức tính nhanh: 3n-6 (6 < n < 9)

+ gí dụng: C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

II. Bài tập luyện áp dụng liên quan

1. Câu căn vặn tự động luận 

Bài 1: Hãy viết lách công thức cấu trúc và gọi thương hiệu những đồng phân đem công thức phân tử C7H8O chứa chấp vòng benzen và đem phản xạ với Na.

Đáp án chỉ dẫn giải

Vậy ứng với công thức phân tử C7H8O đem 5 đồng phân dẫn xuất hiđrocacbon thơm sực bao hàm 3 đồng phân phenol; 1 đồng phân ancol và 1 đồng phân ete.

Bài 2: Từ Tôluen và những hóa học vô sinh quan trọng, hãy viết lách những phương trình điều chế: C6H5CH2OH

Đáp án chỉ dẫn giải

Chuyên đề chất hóa học 11

Điều chế C6H5CH2OH

2. Câu căn vặn trắc nghiệm Phenol 

Câu 1: Phenol ko phản xạ với hóa học nào là sau đây?

A. Na.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. Br2.

Câu 2: Cho những tuyên bố sau về phenol:

(a) Phenol một vừa hai phải thuộc tính được với hỗn hợp NaOH một vừa hai phải thuộc tính được với Na.

(b) phenol tan được vô hỗn hợp KOH.

(c) Nhiệt nhiệt độ chảy của phenol to hơn nhiệt độ nhiệt độ chảy của ancol etylic.

(d) phenol phản xạ được với hỗn hợp KHCO3 tạo ra CO2.

(e) Phenol là một trong những ancol thơm sực.

Trong những tình huống bên trên, số tuyên bố đích thị là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

(a) Phenol một vừa hai phải thuộc tính được với hỗn hợp NaOH một vừa hai phải thuộc tính được với Na.

(b) phenol tan được vô hỗn hợp KOH.

(c) Nhiệt nhiệt độ chảy của phenol to hơn nhiệt độ nhiệt độ chảy của ancol etylic.

Câu 3: Hợp hóa học cơ học X chứa chấp vòng benzen, đem công thức phân tử C7H8O, phản xạ được với hỗn hợp NaOH. Số hóa học vừa lòng đặc thù bên trên là

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2.

Xem đáp án

Đáp án A

C7H8O đem số links π + v = (7.2 − 8+2)/2 = 4 nên C7H8O chỉ chứa chấp 1 vòng benzen

Xem thêm: các món từ cải bó xôi

C7H8O thuộc tính với NaOH nên đem group OH đính thêm thẳng vô vòng benzen.

CTCT vừa lòng là:

Đồng phân C7H8O

Câu 4. Hợp hóa học cơ học X( phân tử chứa chấp vòng benzen) đem công thức phân tử là C7H8O2. Khi X thuộc tính với Na dư, số mol H2 nhận được thông qua số mol X nhập cuộc phản xạ. Mặt không giống, X thuộc tính được với hỗn hợp NaOH theo đuổi tỉ trọng số mol 1 : 1. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

A. C6H5CH(OH)2 .

B. HOC6H4CH2OH

C. CH3C6H3(OH)2.

D. CH3OC6H4OH.

Xem đáp án

Đáp án B

Chất X phản xạ với Na đưa đến nH2 = nX => đem 2 group -OH.

X phản xạ với NaOH theo đuổi tỉ trọng 1:1 => Có 1 group OH gắn vô nhân thơm sực.

=> X là: X là HOC6H4CH2OH.

Câu 5. Số đồng phân phenol ứng với công thức phân tử C7H8O là:

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Xem đáp án

Đáp án C

Dựa vô khái niệm phenol: Phenol là hợp ý hóa học cơ học đem group –OH links thẳng với vòng benzen.

Vậy đem 3 đồng phân phenol.

Câu 6. Cho những tuyên bố sau về phenol:

(a) phenol tan nhiều nội địa lạnh;

(b) phenol đem tính axit tuy nhiên phenol ko thực hiện thay đổi color quỳ tím;

(c) phenol được dùng làm tạo ra phẩm nhuộm, hóa học khử nấm mốc;

(d) nguyên vẹn tử H vô benzen dễ dẫn đến thế rộng lớn nguyên vẹn tử H trong khoảng benzen của phenol;

(e) cùng nước brom vô phenol thấy xuất hiện nay kết tủa.

Số tuyên bố đích thị là

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

Các tuyên bố đích thị là:

(b) phenol đem tính axit tuy nhiên phenol ko thực hiện thay đổi color quỳ tím;

(c) phenol được dùng làm tạo ra phẩm nhuộm, hóa học khử nấm mốc;

(e) cùng nước brom vô phenol thấy xuất hiện nay kết tủa.

Câu 7. Phát biểu nào là tại đây về phenol là sai?

A. Phenol nằm trong loại ancol thơm sực, đơn chức.

B. Dung dịch phenol ko thực hiện thay đổi color quỳ tím.

C. Phenol không nhiều tan nội địa rét, tan nhiều nội địa rét.

D .Phenol thuộc tính với nước brom đưa đến kết tủa.

Xem đáp án

Đáp án A

Xem thêm: toán 10 cánh diều tập 2 trang 19

Phát biểu sai là: Phenol nằm trong loại ancol thơm sực, đơn chức vì như thế phenol ko nên ancol thơm sực.

..............................................

Trên phía trên VnDoc.com tiếp tục reviews cho tới độc giả tài liệu: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của Phenol. Để đem thành quả cao hơn nữa vô tiếp thu kiến thức, VnDoc van lơn reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Trắc nghiệm Hóa học tập 11...