đơn vị cường độ điện trường

I. Điện trường

Bạn đang xem: đơn vị cường độ điện trường

1. Môi ngôi trường truyền tương tác điện

Giả sử tao bịa đặt nhị trái ngược ước tích điện trái ngược dấu vô một bình kín rồi mút hút hết bầu không khí đi ra thì lực mút hút thân thuộc nhị trái ngược ước mạnh lên. Như vậy, nên với một môi trường xung quanh này bại liệt truyền tương tác điện thân thuộc nhị trái ngược ước. Môi ngôi trường này là điện trường

2. Điện trường

Điện ngôi trường là một dạng vật chất (môi trường) xung quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện ngôi trường thuộc tính lực điện lên những điện tích không giống bịa đặt vô nó.

II. Cường độ điện trường

1. Khái niệm cường độ điện trường

Giả sử với một điện tích điểm Q ở bên trên điểm O. Điện tích này tạo nên một điện ngôi trường xung xung quanh nó. Để nghiên cứu và phân tích điện ngôi trường của Q bên trên điểm M, bịa đặt bên trên bại liệt một điện tích điểm test q và xét lực điện thuộc tính lên q. Theo lăm le luật Cu-lông, q càng không ở gần Q thì lực điện càng nhỏ. Ta rằng điện ngôi trường bên trên những điểm càng xa cách Q càng yếu. Từ bại liệt với khái niệm cường độ điện trường: cường độ điện ngôi trường đặc thù cho việc mạnh, yếu của điện ngôi trường bên trên một điểm.

2. Định nghĩa

Cường độ điện ngôi trường bên trên một điểm là đại lượng đặc thù mang đến thuộc tính lực của điện ngôi trường bên trên điểm bại liệt. Nó được xác lập vì chưng thương số của độ rộng lớn lực điện F thuộc tính lên một điện tích test q (dương) bịa đặt bên trên điểm bại liệt và độ rộng lớn của q.

$E = \frac{F}{q}$

E là cường độ điện ngôi trường bên trên điểm tuy nhiên tao xét.

3. Vectơ cường độ điện trường

Cường độ điện ngôi trường được biểu diễn vì chưng một vectơ gọi là vectơ cường độ điện ngôi trường.

$\overrightarrow E  = \frac{{\overrightarrow F }}{q}$

Vectơ cường độ điện ngôi trường $\overrightarrow E $ có:

- phương và chiều trùng với phương và chiều của lực điện thuộc tính lên điện tích test q dương;

- chiều nhiều năm (môđun) biểu diễn độ rộng lớn của cường độ điện ngôi trường theo đòi một tỉ xích này bại liệt.

4. Đơn vị đo cường độ điện trường

Đơn vị đo cường độ điện ngôi trường là vôn bên trên mét (kí hiệu là V/m).

5. Cường độ điện ngôi trường của một điện tích điểm

Cường độ điện ngôi trường của một điện tích điểm Q vô chân không:

$E = \frac{F}{q} = k\frac{{\left| Q \right|}}{{{r^2}}}$

6. Nguyên lí chồng chất điện trường

Các điện ngôi trường $\overrightarrow {{E_1}} ,\overrightarrow {{E_2}} $ đồng thời thuộc tính lực điện lên điện tích q một cơ hội độc lập cùng nhau và điện tích q chịu đựng thuộc tính của điện ngôi trường tổng thích hợp $\overrightarrow {{E}} $:

Xem thêm: chữ ký người nổi tiếng

$\overrightarrow E  = \overrightarrow {{E_1}}  + \overrightarrow {{E_2}} $

Các vectơ cường độ điện ngôi trường bên trên một điểm được tổng thích hợp theo đòi quy tắc hình bình hành.

III. Đường mức độ điện

1. Hình hình họa những đàng mức độ điện

Đặt nhị trái ngược ước sắt kẽm kim loại vô một bể nhỏ hình hộp chữ nhật, với trở thành vì chưng thuỷ tinh ma vô suốt, vô đựng dầu cơ hội điện. Cho một không nhiều những phân tử cơ hội điện (như mạt cưa) ở lửng lơ vô dầu. Khuấy đều những phân tử cơ hội điện rồi tích điện trái ngược dấu mang đến nhị trái ngược ước. Ta tiếp tục thấy những phân tử cơ hội điện ở dọc từ những đàng nối nhị trái ngược ước gọi là đàng mức độ điện.2. Định nghĩa

Đường mức độ điện là đàng tuy nhiên tiếp tuyến bên trên mỗi điểm của chính nó là giá bán của vectơ cường độ điện ngôi trường bên trên điểm bại liệt. Hay, đàng mức độ điện là đàng tuy nhiên lực điện thuộc tính dọc Từ đó.

3. Hình dạng đàng mức độ của một số điện trường

-  Ta chỉ vẽ được những đàng mức độ điện trong mỗi tình huống giản dị và đơn giản như: đường sức điện vô điện ngôi trường của một điện tích điểm như hình sau:

-  Trong những tình huống không giống thì nên tự sướng và vẽ theo đòi hình họa chụp như hình sau:

4. Các quánh điểm của đàng mức độ điện

a) Qua mỗi điểm vô điện ngôi trường chỉ mất một đàng mức độ điện.

b) Đường mức độ điện là những đàng được bố trí theo hướng. Hướng của đàng mức độ điện bên trên một điểm là vị trí hướng của vectơ cường độ điện ngôi trường bên trên điểm bại liệt.

c) Đường mức độ điện của điện ngôi trường tĩnh điện là hàng không kín. Nó ra đi kể từ điện tích dương và kết giục ở điện tích âm. Nếu chỉ mất một điện tích thì những đàng mức độ lên đường kể từ điện tích dương đi ra vô cực kỳ hoặc là di chuyển kể từ vô cực kỳ đến điện tích âm.

d) Tuy những đàng mức độ điện là dày quánh, tuy nhiên tao chỉ vẽ một số không nhiều đàng theo đòi quy ước: Số đàng mức độ trải qua một diện tích nhất lăm le bịa đặt vuông góc với đàng mức độ điện bên trên điểm tuy nhiên tao xét thì tỉ lệ với cường độ điện ngôi trường bên trên điểm bại liệt.

5. Điện ngôi trường đều

Là điện ngôi trường tuy nhiên vectơ cường độ điện ngôi trường bên trên từng điểm đều với nằm trong phương, chiều và độ lớn; đàng mức độ điện là những đường thẳng liền mạch tuy vậy song cơ hội đều.

Xem thêm: lời bài hát andree right hand em iu