đổi hộ chiếu hết hạn

Hướng dẫn đổi hộ chiếu hết hạn, chuẩn bị hết thời gian sử dụng online đi ra sao? Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu là bao nhiêu? - Câu chất vấn của chị ấy Phương (Quy Nhơn)

Hướng dẫn tiến hành đổi hộ chiếu hết hạn online tiên tiến nhất 2023?

Người dân rất có thể tiến hành đổi hộ chiếu hết hạn hoặc hộ chiếu chuẩn bị hết thời gian sử dụng vày kiểu dáng online theo phía dẫn sau:

Bạn đang xem: đổi hộ chiếu hết hạn

Bước 1: Truy cập trang web

Người dẫn truy vấn vô trang web sau: https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn/ và lựa chọn mục khai vấn đề ý kiến đề xuất cấp cho hộ chiếu

Bước 2: Sau ê màn hình hiển thị hiển thị tiếp tục hiện nay tờ khai ý kiến đề xuất cấp cho hộ chiếu. Người dân cần điền đúng đắn những vấn đề cá thể.

Bước 3: Tại mục nội dung đề nghị

Chọn những mục ứng theo đòi nhu cầu:

- Cấp lại hộ chiếu tự hộ chiếu cũ hết thời gian sử dụng.

- Cấp lại hộ chiếu tự hộ chiếu chuẩn bị hết thời gian sử dụng.

Bước 4: Sau khi điền vừa đủ vấn đề cá thể, người dân lựa chọn ban ngành tiêu thụ tiếp sau đó lựa chọn [Kiểm tra lại vấn đề tiếp tục khai]

Bước 5: Lúc này, màn hình hiển thị tiếp tục hiển thị toàn cỗ tờ khai nhằm người dân đánh giá thông tin

Chọn [Quay lại] khi cần thiết sửa thông tin

Chọn [Đặt lịch hứa nộp làm hồ sơ nếu như sở hữu nhu cầu] nhằm nộp làm hồ sơ online như sau:

Sau ê lựa chọn [Chấp nhận] và In tờ khai thông tin

Bước 6: Chuẩn bị làm hồ sơ bao gồm

- Tờ khai ý kiến đề xuất cấp cho hộ chiếu phổ thông ở nội địa.

- 2 Tấm hình ảnh 4x6.

- CMND/CCCD còn hiệu lực thực thi.

- Hộ chiếu phổ thông cũ.

Bước 7: Nộp hồ nước sơ

Nộp làm hồ sơ bên trên chống Quản lý xuất nhập cư và tiến hành giấy tờ thủ tục cấp cho lại đổi hộ chiếu hết hạn hoặc chuẩn bị hết thời gian sử dụng.

Xem thêm: chữ ký người nổi tiếng

Lưu ý: chỉ dẫn bên trên chỉ vận dụng so với tình huống hộ chiếu phổ thông ở nội địa.

Hướng dẫn đổi hộ chiếu hết hạn, chuẩn bị hết thời gian sử dụng online tiên tiến nhất 2023? Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu là bao nhiêu?

Hướng dẫn đổi hộ chiếu hết hạn, chuẩn bị hết thời gian sử dụng online tiên tiến nhất 2023? Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu là bao nhiêu? (Hình kể từ Internet)

Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu mới nhất là bao nhiêu?

Căn cứ theo đòi nội dung biểu nấc thu tiền phí, lệ phí phát hành tất nhiên Thông tư 25/2021/TT-BTC, sở hữu quy lăm le về lệ phí cấp cho hộ chiếu như sau:

Mức lệ phí cấp cho hộ chiếu nêu bên trên được vận dụng so với hộ chiếu gắn chíp năng lượng điện tử và hộ chiếu ko gắn chíp năng lượng điện tử.

Như vậy, theo đòi quy lăm le bên trên thì việc cấp cho lại hộ chiếu mới nhất là 200.000 đồng.

Tuy nhiên, nấc phí này đã và đang được rời 20% theo đòi quy lăm le bên trên Thông tư 44/2023/TT-BTC, rõ ràng coi bên trên trên đây.

Ai không cần thiết phải đóng góp chi phí cấp cho hộ chiếu?

Căn cứ bên trên khoản 2 Điều 5 Thông tư 25/2021/TT-BTC sở hữu quy lăm le về tình huống không cần thiết phải đóng góp lệ phí cấp cho hộ chiếu như sau:

Các tình huống được không tính tiền, lệ phí
Miễn lệ phí cấp cho hộ chiếu đối với: Người VN ở quốc tế sở hữu ra quyết định trục xuất vày văn bạn dạng của ban ngành sở hữu thẩm quyền nước thường trực tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu; người VN ở quốc tế cần về nước theo đòi điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác quốc tế về sự việc nhận quay về công dân tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu và những tình huống vì thế nguyên nhân nhân đạo.

Như vậy, những tình huống không cần thiết phải đóng góp chi phí cấp cho hộ chiếu gồm:

- Những người VN ở quốc tế sở hữu ra quyết định trục xuất vày văn bạn dạng của ban ngành sở hữu thẩm quyền nước thường trực tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu;

- Người VN ở quốc tế cần về nước theo đòi điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác quốc tế về sự việc nhận quay về công dân tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu

- Những tình huống vì thế nguyên nhân nhân đạo.

Khi này thì hộ chiếu tiếp tục không còn hạn?

Căn cứ bên trên Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân VN 2019 quy lăm le về thời hạn của sách vở và giấy tờ xuất nhập cư như sau:

Thời hạn của sách vở và giấy tờ xuất nhập cảnh
1. Hộ chiếu nước ngoài phú, hộ chiếu công vụ sở hữu thời hạn kể từ 01 năm cho tới 05 năm; rất có thể được gia hạn một thứ tự không thật 03 năm.
2. Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy lăm le như sau:
a) Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho tất cả những người kể từ đầy đủ 14 tuổi hạc trở lên trên sở hữu thời hạn 10 năm và ko được gia hạn;
b) Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho tất cả những người ko đầy đủ 14 tuổi hạc sở hữu thời hạn 05 năm và ko được gia hạn;
c) Hộ chiếu phổ thông cấp cho theo đòi giấy tờ thủ tục rút gọn gàng sở hữu thời hạn không thật 12 mon và ko được gia hạn.
3. Giấy thông hành sở hữu thời hạn không thật 12 mon và ko được gia hạn.

Theo ê, hộ chiếu hết thời gian sử dụng khi không còn thời hạn của từng loại hộ chiếu, rõ ràng như sau:

- Hộ chiếu nước ngoài phú và hộ chiếu công vụ sở hữu thời hạn kể từ 01 năm cho tới 05 năm.

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho tất cả những người kể từ đầy đủ 14 tuổi hạc trở lên trên sở hữu thời hạn 10 năm và ko được gia hạn.

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho tất cả những người ko đầy đủ 14 tuổi hạc sở hữu thời hạn 05 năm và ko được gia hạn.

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho theo đòi giấy tờ thủ tục rút gọn gàng sở hữu thời hạn không thật 12 mon và ko được gia hạn.

Xem thêm: alcohol denat