đồ thị dao động âm

 • Hai điểm A B xa nhau 2 centimet giao động nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz cho tới véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mũi nước là 90 cm/s. Tìm số giao động cực to cực kỳ tè trong vòng AB?

  Hai điểm A B xa nhau 2 centimet giao động nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz cho tới véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mũi nước là 90 cm/s. Tìm số giao động cực to cực kỳ tè trong vòng AB?

  Bạn đang xem: đồ thị dao động âm

  01/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hai điểm A B xa nhau 2 centimet giao động nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz cho tới véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mũi nước là 90 cm/s. Tìm số giao động cực to cực kỳ tè trong vòng AB?

  Hai điểm A B xa nhau 2 centimet giao động nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz cho tới véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mũi nước là 90 cm/s. Tìm số giao động cực to cực kỳ tè trong vòng AB?

  01/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hai điểm A B xa nhau 2 centimet giao động nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz cho tới véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mũi nước là 90 cm/s. Tìm số giao động cực to cực kỳ tè trong vòng AB?

  01/12/2022 |   0 Trả lời

 • Giao trét sóng

  Trong thực nghiệm giao phó trét sóng với nhị mối cung cấp phối hợp S1; S2 bên trên mặt mũi nước và giao động nằm trong trộn nhau. Xét tia S1y vuông góc với S1S2 bên trên S1, nhị điểm M, N nằm trong S1y sở hữu MS1= 9 centimet, NS1= 16 centimet. Khi dịch trả mối cung cấp S2 dọc từ đường thẳng liền mạch chứa chấp S1S2 tao thấy, góc MS2 N cực to cũng chính là khi M và N nằm trong nhị cực to ngay tắp lự kề. Tìm S1S2

  05/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đặt năng lượng điện áp u=U căn 2 coswt (V) vô nhị đầu một quãng mạch chỉ mất tụ năng lượng điện C thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tức thời chạy vô mạch là i tuyên bố nào là sau đấy là đúng

  Đặt năng lượng điện áp u=U căn 2 coswt (V) vô nhị đầu một quãng mạch chỉ mất tụ năng lượng điện C thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tức thời chạy vô mạch là i tuyên bố nào là sau đấy là đúng

  06/12/2022 |   0 Trả lời

 • Một hóa học điểm giao động điều hoà bên trên trục Ox, xung xung quanh địa điểm thăng bằng O với chu kỳ luân hồi T=1s. Khi qua loa VTCB hóa học điểm sở hữu véc tơ vận tốc tức thời v = -8pi cm/s. Chọn gốc thời hạn khi vật qua loa địa điểm x=2 centimet theo hướng dương. Viết phương trình giao động điều hoà của hóa học điểm.

  giải cụ thể chung bản thân với..

  14/12/2022 |   1 Trả lời

 • Một con cái nhấp lên xuống đơn giao động với phương trình s=5cos2πt(cm). Tần số giao động của con cái nhấp lên xuống này bởi vì bao nhiêu?

  Một con cái nhấp lên xuống đơn giao động với phương trình s=5cos2πt(cm).tần số giao động của con cái nhấp lên xuống này bởi vì bao nhiêu

  27/12/2022 |   1 Trả lời

 • Hai dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp lâu năm vô hạn đặt điều vuông góc cùng nhau và ở trong và một mặt mũi phẳng lặng (hình 2). Xác toan vecto độ mạnh tử trưởng tổ hợp bên trên những điểm M, và Mỹ. biét ráng: I, 0.2A; I, -0.3A; AM, AM-0.1cm; BM, CM; -0.2cm.

  Hai dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp lâu năm vô hạn đặt điều vuông góc cùng nhau và ở trong và một mặt mũi phẳng lặng (hình 2). Xác toan vecto độ mạnh tử trưởng tổ hợp bên trên những điểm M, và Mỹ. biét ráng: I, 0.2A; I, -0.3A; AM, AM-0.1cm; BM, CM; -0.2cm.

  01/03/2023 |   0 Trả lời

 • Mạch giao động LC lí tưởng sở hữu tần số dao động

  A. tùy thuộc vào L, ko tùy thuộc vào C

  B. tùy thuộc vào C, ko tùy thuộc vào L

  C. tùy thuộc vào cả L và C

  D. ko tùy thuộc vào L và C

  18/04/2023 |   2 Trả lời

 • Một vật giao động điều tiết sở hữu hành trình là một trong đoạn trực tiếp lâu năm 30cm. Biên chừng giao động của vật là bao nhiêu?

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc ở ngang có tính cứng k = 100 N/m được gắn vô vật nặng nề sở hữu lượng m = 0,1 kilogam. Kích mến cho tới vật giao động điều tiết, xác lập chu kì của con cái nhấp lên xuống xoắn ốc.

  20/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một xoắn ốc có tính cứng là k. Khi gắn vậ m1 vô xoắn ốc và cho tới giao động thì chu kì là 0,3 s.

  Khi gắn vật sở hữu lượng m2 vô xoắn ốc bên trên và kích ứng cho tới giao động thì nó giao động với chu kì là 0,4s. Hỏi nếu lúc gắn vật sở hữu lượng m = 2m1 + 3m2 thì nó giao động với chu kì là bao nhiêu?

  21/06/2023 |   1 Trả lời

  Xem thêm: fe no3 3 nhiệt độ

 • Một vật nhỏ giao động điều tiết theo gót trục Ox (VTCB là O) với biên chừng 4cm và tần số 10Hz. Tại thời khắc t = 0, vật sở hữu li chừng 4cm. Phương trình giao động của vật như vậy nào?

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một con cái nhấp lên xuống đơn sở hữu chiều lâu năm l. Trong khoảng tầm thời hạn \(\Delta t\) nó triển khai 12 giao động. Khi hạn chế chừng lâu năm của chính nó hạ 16 centimet, vô nằm trong khoảng tầm thời hạn \(\Delta t\) như bên trên, con cái nhấp lên xuống triển khai đôi mươi giao động. Tính chừng lâu năm ban sơ của con cái nhấp lên xuống.

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một con cái nhấp lên xuống đơn sở hữu chiều lâu năm l = 16 centimet. Kéo con cái nhấp lên xuống chéo ngoài địa điểm thăng bằng một góc \({9^0}\) rồi thả nhẹ nhõm.

  Bỏ qua loa từng quỷ sát, lấy g = 10 m/s2. Chọn gốc thời hạn là khi thả vật, chiều dương nằm trong chiều với chiều hoạt động ban sơ của vật. Viết phương trình giao động theo gót li chừng góc tính đi ra rad.

  20/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một vật triển khai bên cạnh đó nhị giao động điều tiết \({{x_1} = 6\cos 4\pi t\left( {cm} \right)}\) (cm) và \({{x_2} = 6\cos \left( {4\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)}\) (cm). Hãy xác lập giao động tổ hợp của nhị giao động bên trên.

  20/06/2023 |   1 Trả lời

 • Ta sở hữu một vật triển khai bên cạnh đó nhị giao động điều tiết với biên dộ theo thứ tự là 3 centimet và 5 centimet. Trong những độ quý hiếm sau, độ quý hiếm nào là ko thể là biên chừng của giao động tổng hợp?

  A. 4 cm

  B. 5 cm

  C. 3 cm

  D. 10 cm

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một vật giao động điều tiết, vô thời hạn 1 phút vật triển khai được 30 giao động. Chu kì giao động của vật là bao nhiêu?

  20/06/2023 |   1 Trả lời

 • Cho một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc giao động điều tiết với phương trình \(x = 10\cos \left( {20t - \frac{\pi }{3}} \right)\left( {cm} \right)\). hiểu vật nặng nề sở hữu lượng m = 100g. Động năng của vật bên trên li chừng x = 8cm là bao nhiêu?

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Biết bên trên thời khắc t = 0 vật trải qua địa điểm thăng bằng theo hướng dương. Hãy ghi chép phương trình giao động của vật

  15/08/2023 |   1 Trả lời

 • Một con cái nhấp lên xuống đơn sở hữu chiều lâu năm l được kích ứng giao động bên trên điểm sở hữu vận tốc trọng ngôi trường là g và con cái nhấp lên xuống giao động với chu kỳ luân hồi T. Hỏi nếu như hạn chế chiều lâu năm thừng treo chuồn 50% thì chu kỳ luân hồi của con cái nhấp lên xuống tiếp tục thay cho thay đổi như vậy nào?

  A. Không thay đổi.              

  B. Tăng \(\sqrt{2}\) chuyến.                                         

  C. Giảm \(\sqrt{2}\) chuyến.                                         

  D. Giảm gấp đôi.

  15/08/2023 |   1 Trả lời

 • giải chung bản thân với ạ

  a.Tìm chừng lệch sóng của sóng bên trên M và N.

  b. Trên đoạn MN sở hữu từng nào điểm vuông trộn với mối cung cấp .

  c. Tại thời khắc t điểm M đang được hạ xuống thấp nhất thì sau thời hạn nhanh nhất từng nào thì điểm N tiếp tục hạ xuống thấp nhất ?

  d. Tìm khoảng cách lớn số 1 thân thiết M và N .

  19/08/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: những thành tựu tiêu biểu của văn minh chăm pa

 • Một khối tấm gỗ lượng M=400g được treo vô xoắn ốc có tính cứng k=100N/m.

  Một khối tấm gỗ lượng M=400g được treo vô xoắn ốc có tính cứng k=100N/m. Một viên bi lượng m=100g được phun cho tới với véc tơ vận tốc tức thời v = 50cm/s chạm va vô khối mộc. Sau chạm va hệ giao động điều tiết. Xác toan chu kì và biên chừng giao động. hiểu chạm va vô cùng đàn hồi.

  26/09/2023 |   0 Trả lời