diện tích hình bình hành lớp 4Bạn đang xem: diện tích hình bình hành lớp 4Với giải bài bác tập luyện Toán lớp 4 trang 104 sách mới mẻ Kết nối học thức, Cánh diều hoặc, cụ thể sẽ gom học viên lớp 4 biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Toán lớp 4 trang 104.

Giải Toán lớp 4 trang 104 (sách mới) | Kết nối học thức, Cánh diều

Quảng cáo

 • Giải Toán lớp 4 trang 104 Kết nối tri thức

  Xem điều giải

 • Giải Toán lớp 4 trang 104 Cánh diều

  Xem điều giải
Lưu trữ: Giải Toán lớp 4 trang 104 Diện tích hình bình hành (sách cũ)

Giải Toán lớp 4 trang 104 Bài 1: Tính diện tích S từng hình bình hành sau :

Giải Toán lớp 4 trang 104 (sách mới) | Kết nối học thức, Cánh diều

Lời giải:

Hình bình hành phía bên trái đem diện tích S là:

             9 × 5 = 45 (cm2)

Hình bình hành ở thân thiện đem diện tích S là:

             13 × 4 = 52 (cm2)

Hình bình hành ở bên phải đem diện tích S là:

              7 x 9 = 63 (cm2)

Giải Toán lớp 4 trang 104 Bài 2: Tính diện tích S của:

a) Hình chữ nhật:

Giải Toán lớp 4 trang 104 (sách mới) | Kết nối học thức, Cánh diều

b) Hình bình hành:

Giải Toán lớp 4 trang 104 (sách mới) | Kết nối học thức, Cánh diều

Quảng cáo

Lời giải:

a) Diện tích hình chữ nhật là :

10 x 5 = 50 (cm2)

b) Diện tích hình bình hành là:

10 x 5 = 50 cm2

Nói tăng :

Ta thấy diện tích S hình bình hành vì chưng diện tích S hình chữ nhật. Vậy nếu như lòng của hình bình hành vì chưng chiều lâu năm hình chữ nhật và độ cao của hình bình hành vì chưng chiều rộng lớn của hình chữ nhật thì diện tích S hình bình hành vì chưng diện tích S hình chữ nhật.

Giải Toán lớp 4 trang 104 Bài 3: Tính diện tích S hình bình hành, biết :

a) Độ lâu năm lòng là 4dm, độ cao là 34cm;

b) Độ lâu năm lòng là 4m, độ cao là 13dm.

Quảng cáo

Lời giải:

Đổi rời khỏi và một đơn vị chức năng trước lúc tính …

a) Đổi 4dm = 40 cm

Diện tích hình bình hành là:

40 x 34 = 1360 (cm2)

b) Đổi 4m= 40 dm

Diện tích hình bình hành là :

40 x 13 = 520 (dm2)

Đáp số : a) 1360 cm2

b) 520 cm2

Bài giảng: Diện tích hình bình hành - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4:

 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 Bài 94: Diện tích hình bình hành

Xem tăng điều giải bài bác tập luyện Toán lớp 4 hoặc, cụ thể khác:

 • Giải Toán lớp 4 trang 104, 105 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 107 Phân số
 • Giải Toán lớp 4 trang 108 Phân số và luật lệ phân tách số tự động nhiên
 • Giải Toán lớp 4 trang 110 Phân số và luật lệ phân tách số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 110, 111 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 112 Phân số vì chưng nhau

Lý thuyết Hình bình hành. Diện tích hình bình hành

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Hình bình hành đem nhị cặp cạnh đối lập tuy vậy song và cân nhau.

Diện tích hình bình hành vì chưng phỏng lâu năm lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Ví dụ: Cho hình bình hành ABCD:

Lý thuyết Hình bình hành. Diện tích hình bình hành

Trong hình bình hành đang được mang đến có: 

AB và CD là nhị cạnh đối diện; AD và BC là nhị cạnh đối lập.

Cạnh AB tuy vậy song với cạnh CD.

Cạnh AD tuy vậy song với cạnh CB.

AB = CD; AD = CB.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Nhận biết một tứ giác đem là hình bình hành hoặc không

Phương pháp: Hình bình hành đem nhị cặp cạnh đối lập tuy vậy song và cân nhau.

Ví dụ: Trong những hình sau, hình nào là là hình bình hành? 

Lý thuyết Hình bình hành. Diện tích hình bình hành

Lời giải:

Hình 1: Có nhị cặp cạnh đối tuy vậy song và cân nhau nên hình một là hình bình hành.

Hình 2: Có một cặp cạnh đối ko tuy vậy song và ko cân nhau nên hình 2 ko là hình bình hành.

Hình 3: Có nhị cặp cạnh đối tuy vậy song và cân nhau nên hình 3 là hình bình hành.

Xem thêm: cúng thái tuế vào ngày nào

Dạng 2: Tính diện tích S hình bình hành phụ thuộc vào những nhân tố mang đến trước

Phương pháp: 

Diện tích hình bình hành vì chưng phỏng lâu năm lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo )

Ví dụ: Tính diện tích S của hình bình hành sau: 

Lý thuyết Hình bình hành. Diện tích hình bình hành

Lời giải:

Hình bình hành đang được mang đến đem độ cao vì chưng 6cm, phỏng lâu năm lòng vì chưng 8cm. 

Diện tích của hình bình hành đang được mang đến là: 6 x 8 = 48 (cm2)

Đáp số: 48 (cm2)

Dạng 3: Toán đem điều văn

Phương pháp: 

Bước 1: Đọc và lần hiểu đề bài bác.

Bước 2: Tìm cơ hội giải.

Bước 3: Trình bày bài bác giải và đánh giá thành phẩm vừa vặn tìm ra.

Ví dụ: Một khu đất nền hình bình hành có tính lâu năm lòng vì chưng 6dm, độ cao vì chưng 30cm. Hỏi diện tích S mảnh đất nền cơ vì chưng bao nhiêu? 

Lời giải: 

Đổi 6dm = 60cm.

Diện tích mảnh đất nền là: 60 x 30 = 1800 (cm2) 

Đáp số: 1800 (cm2) 

Dạng 4: hiểu diện tích S của hình bình hành và phỏng lâu năm cạnh lòng hoặc độ cao, tính phỏng lâu năm cạnh còn lại

Phương pháp: Muốn tính phỏng lâu năm cạnh chưa chắc chắn, tớ lấy diện tích S hình bình hành phân tách mang đến cạnh đang được biết.

Ví dụ: Một miếng bìa hình bình hành đem diện tích S vì chưng . hiểu độ cao của miếng bìa hình bình hành vì chưng . Hỏi phỏng lâu năm lòng của miếng bìa vì chưng bao nhiêu?

Lời giải: 

Độ lâu năm lòng của miếng bìa là: 

24 : 4 = 6 (cm)

Đáp số: 6cm.


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Hình bình hành - Diện tích hình bình hành (có đáp án)

Câu 1: Trong những hình sau, hình nào là là hình bình hành?

Bài tập luyện Hình bình hành - Diện tích hình bình hành Toán lớp 4 đem điều giải

Câu 2: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng là a, độ cao là h. Khi cơ công thức tính diện tích hình bình hành cơ là:

A. S = (a+h)×2

B. S = a+h

C. S = a×h

D. S = a×h∶2

Câu 3: Diện tích hình bình hành có tính lâu năm lòng là 14cm và độ cao là 8cm là:

A. 22cm2

B. 44cm2

C. 56cm2

D. 112cm2

Câu 4: Điền số phù hợp vô dù trống:

Bài tập luyện Hình bình hành - Diện tích hình bình hành Toán lớp 4 đem điều giải

Câu 5: Điền số phù hợp vô dù trống:

Hình bình hành có tính lâu năm lòng là 42dm và độ cao là 3dm đem diện tích S là Bài tập luyện Hình bình hành - Diện tích hình bình hành Toán lớp 4 đem điều giảidm2

Câu 6: Độ lâu năm lòng của hình bình hành đem độ cao 24cm và diện tích S là 432cm2 là:

A. 16cm

B. 17cm

C. 18cm

D. 19cm

Câu 7: Hình bình hành ABCD có tính lâu năm cạnh AB là a, phỏng lâu năm cạnh BC là b.

Bài tập luyện Hình bình hành - Diện tích hình bình hành Toán lớp 4 đem điều giải

Công thức tính chu vi Phường của hình bình hành là:

P = (a + b)×2 (a và b và một đơn vị chức năng đo)

Áp dụng công thức bên trên nhằm tính chu vi hình bình hành biết a = 48cm và b = 34cm.

A. 14cm

B. 82cm

C. 164cm

D. 1632cm

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 4:

 • Giải Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi đua Toán lớp 4 đem đáp án
 • Giải bài bác tập luyện Cùng em học tập Toán lớp 4

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và bài bác tập luyện vào buổi tối cuối tuần, gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải bài bác tập luyện Toán 4 | Để học tập chất lượng tốt Toán 4 của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Giải Bài tập luyện Toán 4Để học tập chất lượng tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 4 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: nail trắng sữa