điểm bão hòa ánh sáng là

Câu hỏi:

12/02/2020 76,772

A. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ thích hợp đạt vô cùng đại

Bạn đang xem: điểm bão hòa ánh sáng là

Đáp án chủ yếu xác

B. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ thích hợp đạt vô cùng tiểu

C. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ thích hợp đạt tới trung bình

D. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ thích hợp đạt bên trên nút trung bình

- Cường chừng độ sáng tăng thực hiện tăng mức độ quang quẻ thích hợp cho tới khi đạt cho tới điểm bão hòa độ sáng. Từ điểm bão hòa trở cút, độ mạnh độ sáng tăng thì độ mạnh quang quẻ thích hợp hạn chế dần dần.

- Điểm bù độ sáng (Io): Cường chừng thiếu sáng thiểu nhằm độ mạnh quang quẻ thích hợp và thở đều nhau.

- Điểm bão hòa độ sáng (Im): Cường chừng độ sáng nhằm độ mạnh quang quẻ thích hợp đạt cực lớn.
Đáp án A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sắc tố này tại đây nằm trong group sắc tố chính?

A. Diệp lục a và carôten

B. Diệp lục a và xantôphyl.

C. Diệp lục a và diệp lục b.

D. Diệp lục a và phicôbilin.

Câu 2:

Vai trò của những yếu tắc đại lượng so với thực vật là:

A. Tham gia nhập những phản xạ sinh hoá nhập tế bào.

B. Tác động cho tới đặc điểm hệ keo dán nhập hóa học vẹn toàn sinh của tế bào.

C. Cấu trúc nên những thích hợp hóa học cơ học nhập tế bào.

D. Tham gia nhập quy trình hít nước, muối bột khoáng và bay khá nước ở lá

Câu 3:

Ý này tiếp sau đây không chính với tầm quan trọng bay khá nước ở lá?

A. Tạo động lực phía bên trên nhằm kéo nước, ion khoáng và những hóa học tan kể từ rễ lên tới lá

Xem thêm: ông lão nhân hậu

B. Làm banh khí khổng cho tới CO2 khuếch nghiền nhập lá nhằm cung ứng cho tới quy trình quang quẻ thích hợp.

C. Làm giảm nhiệt chừng của lá cây nhập những ngày nóng ran, đáp ứng cho những quy trình sinh lí xẩy ra thông thường.

D. Làm cho tới khí khổng banh và khí O2 tiếp tục bay rời khỏi bầu không khí.

Câu 4:

Thành phần đa phần của dịch mạch rây là:

A. Nước và những ion khoáng

B. Amit, ion khoáng

C. Saccarôzơ và axit amin

D. Hoocmon, vitamin

Câu 5:

Yếu tố này là vẹn toàn nhân đa phần tạo ra sự đóng góp hoặc banh khí khổng?

A. Nhiệt độ

B. Nước

C. Phân bón

D. Ánh sáng

Câu 6:

Một phân tử glucôzơ bị lão hóa trọn vẹn nhập lối phân và quy trình Crep, tuy nhiên 2 quy trình này chỉ đưa đến một vài ba ATP. Phần tích điện còn sót lại nhưng mà tế bào tiếp thu kể từ phân tử glucôzơ ở đâu?

A. Trong phân tử CO2 được thải rời khỏi kể từ quy trình này

B. Trong O2

C. Trong NADH và FADH2

Xem thêm: luyện tập chung lớp 7 trang 14

D. Mất bên dưới dạng nhiệt