đi ngược chiều phạt bao nhiêu

Mức trừng trị lỗi chuồn ngược hướng với xe hơi, xe cộ máy năm 2023

Bạn đang xem: đi ngược chiều phạt bao nhiêu

Mức trừng trị lỗi chuồn ngược hướng với xe hơi, xe cộ máy năm 2023

Quy tấp tểnh xử trừng trị hành chủ yếu lỗi chuồn ngược hướng với xe hơi, xe cộ máy năm 2023 được quy tấp tểnh bên trên Nghị tấp tểnh 100/2019/NĐ-CP (sửa thay đổi bên trên Nghị tấp tểnh 123/2021/NĐ-CP).

1. Mức trừng trị lỗi chuồn ngược hướng với xe hơi năm 2023

- Phạt chi phí kể từ 4.000.000 đồng cho tới 6.000.000 đồng so với hành động chuồn ngược hướng của đàng một chiều, chuồn ngược hướng bên trên đàng với hải dương “Cấm chuồn ngược chiều”, trừ những hành động vi phạm quy tấp tểnh bên trên điểm a khoản 8 Điều 5 Nghị tấp tểnh 100/2019/NĐ-CP và những tình huống xe cộ ưu tiên đang được đi làm việc trọng trách khẩn cung cấp bám theo quy tấp tểnh (điểm c khoản 5 Điều 5 Nghị tấp tểnh 100/2019/NĐ-CP được sửa thay đổi vì thế điểm đ khoản 34 Điều 2 Nghị tấp tểnh 123/2021/NĐ-CP).

Đồng thời, bị tước đoạt quyền dùng Giấy phép tắc tài xế kể từ 02 mon cho tới 04 mon. (điểm c khoản 11 Điều 5 Nghị tấp tểnh 100/2019/NĐ-CP)

- Phạt chi phí kể từ 10.000.000 đồng cho tới 12.000.000 đồng so với hành động chuồn ngược hướng của đàng một chiều, chuồn ngược hướng bên trên đàng với hải dương “Cấm chuồn ngược chiều” tạo nên tai nạn thương tâm giao thông vận tải, trừ những hành động vi phạm quy tấp tểnh bên trên điểm a khoản 8 Điều 5 Nghị tấp tểnh 100/2019/NĐ-CP; (điểm a khoản 7 Điều 5 Nghị tấp tểnh 100/2019/NĐ-CP được sửa thay đổi vì thế điểm d khoản 3 Điều 2 Nghị tấp tểnh 123/2021/NĐ-CP).

Đồng thời, bị tước đoạt quyền dùng Giấy phép tắc tài xế kể từ 02 mon cho tới 04 mon. (điểm c khoản 11 Điều 5 Nghị tấp tểnh 100/2019/NĐ-CP)

- Phạt chi phí kể từ 16.000.000 đồng cho tới 18.000.000 đồng so với hành động tinh chỉnh xe cộ chuồn ngược hướng bên trên đàng đường cao tốc, trừ những xe cộ ưu tiên đang được đi làm việc trọng trách khẩn cung cấp bám theo quy tấp tểnh. (điểm a khoản 8 Điều 5 Nghị tấp tểnh 100/2019/NĐ-CP)

Xem thêm: thpt võ văn kiệt

Đồng thời, bị tước đoạt quyền dùng Giấy phép tắc tài xế kể từ 05 mon cho tới 07 mon. (điểm đ khoản 11 Điều 5 Nghị tấp tểnh 100/2019/NĐ-CP)

2. Mức trừng trị lỗi chuồn ngược hướng với xe cộ máy năm 2023

- Phạt chi phí từ là một.000.000 đồng cho tới 2.000.000 đồng so với hành động chuồn ngược hướng của đàng một chiều, chuồn ngược hướng bên trên đàng với hải dương “Cấm chuồn ngược chiều”, trừ hành động vi phạm quy tấp tểnh bên trên điểm b khoản 6 Điều 6 Nghị tấp tểnh 100/2019/NĐ-CP và những tình huống xe cộ ưu tiên đang được đi làm việc trọng trách khẩn cung cấp bám theo quy định; (điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị tấp tểnh 100/2019/NĐ-CP được sửa thay đổi vì thế điểm c khoản 4 Điều 2 Nghị tấp tểnh 123/2021/NĐ-CP)

Bị tước đoạt quyền dùng Giấy phép tắc tài xế kể từ 01 - 03 mon (Điểm b khoản 10 Điều 6 Nghị tấp tểnh 100/2019/NĐ-CP).

- Phạt chi phí kể từ 4.000.000 đồng cho tới 5.000.000 đồng so với hành động chuồn ngược hướng của đàng một chiều, chuồn ngược hướng bên trên đàng với hải dương “Cấm chuồn ngược chiều” tạo nên tai nạn thương tâm giao thông vận tải (điểm b khoản 7 Điều 6 Nghị tấp tểnh 100/2019/NĐ-CP).

Bị tước đoạt quyền dùng GPLX kể từ 02 - 04 mon (Điểm c khoản 10 Điều 6 Nghị tấp tểnh 100/2019/NĐ-CP).

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Shop chúng tôi giành riêng cho quý khách của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, vui sướng lòng gửi về Thư điện tử [email protected].

Xem thêm: mị trong đêm tình mùa đông