đề tiếng việt lớp 3Bộ 200 Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, với đáp án bám sát sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời phát minh chung Giáo viên và bố mẹ đạt thêm tư liệu Đề đua Tiếng Việt lớp 3 kể từ tê liệt chung học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài bác đua môn Tiếng Việt lớp 3.

Bạn đang xem: đề tiếng việt lớp 3

Top 200 Đề đua Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem test Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem test Đề Tiếng Việt 3 CD

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ đề đua Tiếng Việt lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) bạn dạng word với câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 30 Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (4 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 - Cánh diều

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều với đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều với đáp án (4 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

Xem test Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem test Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem test Đề Tiếng Việt 3 CD


Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 (cả thân phụ sách)

Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 (sách mới)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 1 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 2 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 3 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 4 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 5 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 7 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 8 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 9 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 10 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 11 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 12 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 14 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 16 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 17 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 18 (cả thân phụ sách)

Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2 (sách mới)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 19 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần đôi mươi (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 21 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 22 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 23 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 24 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 26 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 27 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 28 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 29 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 30 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 31 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 32 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 33 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 34 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 35 (cả thân phụ sách)

Bài tập luyện mỗi ngày lớp 3

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 3

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài tập luyện Toán lớp 3

 • Bài tập luyện Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Lời giải bài bác tập luyện môn Tiếng Việt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Chân trời sáng sủa tạo)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Cánh diều)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở thành tiếng: (4 điểm)

- GV mang đến học viên bắt thăm hỏi phát âm một quãng văn bạn dạng trong những phiếu phát âm. Đảm bảo phát âm chính vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa nhập nội dung bài bác phát âm, GV đặt điều thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

CHUYỆN TRONG VƯỜN

Cây hoa giấy má và cây táo con cái nằm trong sinh sống nhập một khu vực vườn. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy má đâm chồi, nảy lộc. Hàng trăm hoa lá giấy má nở đỏ hỏn rực cả một góc vườn. Còn cây táo thì vẫn đứng lặng lẽ, thân thiết cành trơ trụi, nứt nẻ.

Cây hoa giấy má trình bày :

- Táo ơi! Cậu đã thử xấu xí khu vực vườn này. Cậu nên cút ngoài điểm phía trên nhằm lấy điểm mang đến tớ trổ hoa.

Cây táo con cái vẫn nép bản thân, tĩnh mịch. Ít lâu sau, nó chính thức đâm chồi những cái lá tròn trĩnh, bóng láng. Rồi cây táo nở hoa, mùi hương thơm ngát phảng phất nhẹ nhàng nhập bão táp. Thoáng chốc, hoa tàn và kết trở thành những trái khoáy táo nhỏ màu xanh lá cây. Đầu ngày thu, những trái khoáy táo to lớn, chín vàng. Một hôm, nhì ông con cháu mái ấm vườn cút dạo bước. Ông với tay trẩy mang đến con cháu bao nhiêu trái khoáy táo. Cô bé bỏng ăn và luôn luôn mồm tuyên dương ngon. Cây hoa giấy má buồn thấy lúc không có bất kì ai nhằm ý cho tới bản thân.

Cây táo nghiêng nghiền lá xanh xao, thì thầm thì yên ủi chúng ta :

- quý khách hàng chớ buồn! Hai tất cả chúng ta từng người một việc. Tôi dưng trái khoáy ngon nhằm từng người

thưởng thức. Còn chúng ta thì mang đến sắc hoa và bóng đuối.

Giờ thì cây hoa giấy má đang được hiểu.

(Theo Thành Tuấn)

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Câu văn nào là mô tả vẻ đẹp nhất của cây hoa giấy? (0,5 điểm)

A. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy má đâm chồi, nảy lộc.

B. Mưa phùn thực hiện để lá cây trái mướt, tươi tốt.

C. Hàng trăm hoa lá giấy má nở đỏ hỏn rực cả một góc vườn.

Câu 2: Mùa xuân, cây táo như vậy nào?(0,5 điểm)

A. Thân cành trơ trụi, nứt nẻ.

B. Đâm chồi, nảy những cái lá rất hiếm.

C. Nở rời khỏi những hoa lá với mùi hương thơm ngát nhè nhẹ nhàng.

Câu 3: Câu hoa giấy má đang được trình bày gì với cây táo sau khoản thời gian thấy vẻ bề ngoài của cây táo? (0,5 điểm)

A. Cậu đã thử mang đến khu vực vườn thêm thắt tươi tỉnh đẹp nhất.

B. Cậu thực hiện xấu xí khu vực vườn, cút nơi khác mang đến tớ nở hoa.

C. Cậu thực hiện mang đến khu vực vườn thêm thắt chật hẹp.

Câu 4:  Sau thấy lúc nhì ông con cháu ko nhằm ý gì cho tới bản thân, cây hoa giấy má đang được cảm nhận thấy như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Nó cảm nhận thấy sung sướng.

B. Nó cảm nhận thấy buồn buồn chán.

C. Nó cảm nhận thấy phiền lòng.

Câu 5: Viết 1 – 2 câu nêu tâm trí của em về hành vi, việc thực hiện của cây táo? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Em rút rời khỏi bài học kinh nghiệm gì cho chính bản thân mình kể từ mẩu chuyện trên? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm một cặp kể từ ngữ với nghĩa tương đương nhau nhập bài bác phát âm.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Chỉ rời khỏi những câu khiến cho được dùng nhập bài bác phát âm. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9:Chọn vết nhì chấm hoặc vết phẩy thay cho mang đến dù vuông trong khúc văn sau đây.(1 điểm)

Xem thêm: hồi ức của một geisha

       Trong rừng hoa mái ấm bà em□bà trồng thật nhiều loại hoa như□hoa giấy□hoa hồng□ hoa mai□hoa chục giờ□hoa huệ...Ngoài ra□bà còn trồng thêm 1 vài ba cây ăn trái khoáy □ cây táo □ cây ổi □ cây mãng cầu và cây mít.

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Hoa thiên lí

     Thiên lí là 1 cây chão leo dằng dịt. Hoa nở trở thành từng chùm ở nách lá, nụ hoa màu xanh lá cây lục, khi hoa nở có màu sắc vàng rất rất nhẹ nhàng (màu thiên lí). Hương thơm ngát lan nhập đêm tối và sáng sủa sớm. Khoảng đầu hè cho tới thân thiết thu là mùa hoa thiên lí nở. Sang sầm uất, cây rụng lá rồi bị tiêu diệt những cành nhỏ, chỉ với thân thiết chủ yếu và gốc cây vẫn sinh sống. Tháng nhì mon thân phụ thường niên, kể từ gốc cây và thân thiết chủ yếu thiên lí lại nảy chồi rồi cải cách và phát triển.

 (Lê Linh)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn cộc (8 – 10 câu) kể lại chuyến đi dạo của em cho tới tham ô quan lại một cảnh quan của giang sơn tớ.

Gợi ý:

- Giới thiệu về chuyến hành trình tê liệt. 

- Giới thiệu khái quát về cảnh quan nhưng mà em đang được cho tới tham ô quan lại.

- Nêu điểm sáng nổi trội của cảnh quan.

- Nêu cảm tưởng của em về cảnh quan.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở thành tiếng: (4 điểm)

- GV mang đến học viên bắt thăm hỏi phát âm một quãng văn bạn dạng trong những phiếu phát âm. Đảm bảo phát âm chính vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa nhập nội dung bài bác phát âm, GV đặt điều thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

NGÔ QUYỀN ĐẠI PHÁ QUÂN NAM HÁN

     Ngô Quyền quê quán ở Đường Lâm (Ba Vì, Hà Thành ngày nay), thực hiện nha tướng mạo mang đến Dương Đình Nghệ, được Dương Đình Nghệ gả phụ nữ mang đến, lại mang đến quyền thống trị Ái Châu (Thanh Hoá ngày nay).

     Tháng Ba năm Đinh Dậu (937), Dương Đình Nghệ bị con cái nuôi là Kiều Công Tiễn giết mổ bị tiêu diệt.Tháng Chạp năm ấy, Ngô Quyền kéo quân kể từ Ái Châu rời khỏi chất vấn tội Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn kinh sợ, sai sứ sang trọng cầu cứu vớt quân Nam Hán (Trung Quốc). Vua Nam Hán ham muốn nhân việt nam với loàn nhưng mà đem quân lấn chiếm, bèn sai con cái út ít là Hoằng Thao đem thiệt nhiều phi thuyền, theo đòi sông Bạch Đằng tiến bộ nhập việt nam.

      hiểu tin tưởng, Ngô Quyền với mọi tướng mạo bàn lược mưu mẹo. Ôngliền sai đem cọc đóng góp xuống nhì mặt mày bờ cửa ngõ sông. Khi nước triều lên, Ngô Quyền sai quân đem thuyền nhẹ nhàng rời khỏi khiêu chiến rồi fake thua thiệt nhằm dụ địch xua theo đòi. Quả nhiên Hoằng Thao trúng nối tiếp. Khi phi thuyền lọt được vào vùng cắm cọc, đợi cho tới khi nước triều rút, cọc nhô dần dần lên, Ngô Quyền bèn tung quân, thục mạng bị tiêu diệt nhưng mà tấn công. Quân Hoằng Thao bị rối loàn, nước triều lại xuống cấp, thuyền vướng cọc nhưng mà lật úp, quân sĩ bị tiêu diệt cho tới vượt lên nửa. Ngô Quyền quá thắng xua tấn công, bắt và giết mổ được Hoằng Thao. Vua Nam Hán được tin tưởng, thương khóc mãi rồi thu nhặt tàn binh của Hoằng Thao còn còn lại và rút về.Ngô Quyền đang được khuấy tan cả trăm vạn quân của Hoằng Thao, dựng nước và xưng vương vãi, khiến cho giặc phương Bắc cần lo ngại, không đủ can đảm léo hánh cho tới việt nam.

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Ngô Quyền với quan hệ ra làm sao với Dương Đình Nghệ? (0,5 điểm)

A. Con trai ruột.

B. Con trai nuôi.

C. Con rể.

Câu 2: Vì sao Ngô Quyền kéo quân cút chất vấn tội Kiều Công Tiễn? (0,5 điểm)

A. Vì Kiều Công Tiễn thực hiện con gián điệp cùng nước Nam Hán.

B. Vì Kiều Công Tiễn giết mổ thân phụ nuôi của tôi.

C. Vì Kiều Công Tiễn giết mổ thân phụ ruột của tôi.

Câu 3: Ngô Quyền đang được nghĩ về rời khỏi mưu mẹo gì nhằm chi khử đại quân Nam Hán? (0,5 điểm)

A. Ông đem phi thuyền của nước bản thân cút tấn công quân Nam Hán.

B. Ông sử dụng kế cắm cọc mộc đầu nhọn xuống điểm trọng yếu ở sông Bạch Đằng, khi thủy triều rút cọc tiếp tục đâm thủng thuyền giặc.

C. Ông sai binh lính sử dụng những thanh mộc đầu nhọn phi nhập những phi thuyền của quân Nam Hán nhập đêm tối.

Câu 4: Cuộc đại chiến đang được ra mắt và thắng lợi như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Quân Nam Hán quá thắng đem những phi thuyền của tôi tiến bộ nhập việt nam, quân tớ bị đàn áp nên đành rút quân.

B. Quân Nam Hán đoán được ý vật dụng của Ngô Quyền nên đành rút quân về nước.

C. Quân Nam Hán trúng nối tiếp của Ngô Quyền, thất bại thảm sợ hãi, quân tớ dành riêng thành công vang lừng.

Câu 5: Qua mẩu chuyện bên trên, em thấy Ngô Quyền là kẻ như vậy nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Cuộc chiến này còn có chân thành và ý nghĩa ra làm sao so với nước ta? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7:  Viết lại những thương hiệu riêng biệt với nhập bài bác phát âm và phân bọn chúng trở thành 2 loại sau (0,5 điểm)

- Tên người:.........................................................................................

- Tên riêng biệt địa lí:...................................................................................

Câu 8:Tìm 5 kể từ ngữ chỉ sinh hoạt nhập bài bác phát âm bên trên.(0,5 điểm)

Câu 9:Đặt một câu với dùng kể từ ngữ em vừa vặn tìm kiếm được ở câu 8.(1 điểm)

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Quà của đồng nội

Khi trải qua những cánh đồng xanh xao, chúng ta với ngửi thấy mùi hương thơm ngát đuối của bông lúa non ko ? Trong cái vỏ xanh xao tê liệt, với cùng một giọt sữa Trắng thơm ngát, phảng phất mùi vị ngàn cây cỏ. Dưới tia nắng, giọt sữa từ từ sầm uất lại, bông lúa càng ngày càng cong xuống, nặng trĩu vì như thế hóa học quý trong sáng của trời.Đợi đến thời điểm vừa vặn nhất, người tớ gặt đem về. 

(Thạch Lam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết một bức thư cộc cho 1 người chúng ta quốc tế nhằm thích nghi và giãi tỏ lòng thân thiết ái của em với chúng ta.

Gợi ý:

- Về hình thức: Bức thư cần phải có địa điểm, tháng ngày, năm, câu nói. đầu thư, câu nói. cuối thư, kí thương hiệu.

- Về nội dung:

+ Em tự động trình làng về tay.

+ Lí vì thế ghi chép thư.

+ Bày tỏ lòng thân thiết ái của em dành riêng cho chính mình.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở thành tiếng: (4 điểm)

- GV mang đến học viên bắt thăm hỏi phát âm một quãng văn bạn dạng trong những phiếu phát âm. Đảm bảo phát âm chính vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa nhập nội dung bài bác phát âm, GV đặt điều thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG

Ngày xưa với cùng một cô bé bỏng sinh sống nằm trong u nhập một túp lều giành giật dột nhừ tuy nhiên tê liệt là 1 bé bỏng gái vô nằm trong hiếu hạnh. Thật rủi ro u của cô ý bé bỏng lại bị dịch rất rất nặng trĩu tuy nhiên vì như thế mái ấm bần hàn nên ko với chi phí mua sắm dung dịch trị, và cô bé bỏng vô nằm trong buồn buồn chán.

Một phen đang được ngồi khóc mặt mày đàng đột nhiên với cùng một ông lão trải qua thấy kỳ lạ bèn chớ lại chất vấn. Khi biết sự tình ông già nua trình bày với cô bé:

- Cháu hãy nhập rừng và cho tới mặt mày gốc cây cổ thụ to lớn nhất nhập rừng hái lấy một hoa lá độc nhất bên trên tê liệt. Bông hoa ấy với từng nào cánh thì u con cháu sinh sống được vì chưng đấy ngày.

Cô bé bỏng ngay tắp lự nhập rừng và rất mất thời gian sau mới nhất nhìn thấy hoa lá Trắng tê liệt. Phải trở ngại lắm cô mới nhất trèo lên được nhằm lấy hoa lá, tuy nhiên khi điểm chỉ tồn tại một cánh, hai cánh, ba cánh tứ cánh. Chỉ với tứ cánh hoa là sao chứ? Chẳng nhẽ u cô chỉ sinh sống được vì chưng đấy ngày thôi sao? 

Không đành lòng cô ngay tắp lự sử dụng tay xé nhẹ nhàng dần dần từng cánh hoa rộng lớn trở thành những cánh hoa nhỏ và hoa lá cũng theo đòi này mà nhiều cánh dần dần lên nhiều đến mức độ không thể điểm được nữa. Từ tê liệt cõi trần gọi hoa lá ấy là hoa lá cúc Trắng nhằm nói đến lòng hiếu hạnh của cô ý bé bỏng tê liệt dành riêng cho u bản thân.

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Cô bé bỏng với yếu tố hoàn cảnh sinh sống như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Cô bé bỏng sinh sống với u nhập cảnh bần hàn nàn.

B. Cô bé bỏng sinh sống với cha mẹ nhập sang chảnh, trang trọng.

C. Cô bé bỏng không cha mẹ, sinh sống ở ven đàng.

Câu 2: Ông lão đang được trình bày gì với cô bé bỏng sau khoản thời gian biết sự tình? (0,5 điểm)

A. Ông lão bảo cô hái những hoa lá bên trên gốc cây cổ thụ to lớn nhất nhập rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô bé bỏng sinh sống.

B. Ông lão bảo cô chỉ hái một hoa lá độc nhất bên trên gốc cây cổ thụ to lớn nhất nhập rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô bé bỏng sinh sống.

C. Ông lão bảo cô chỉ việc hái hoa lá độc nhất bên trên gốc cây cổ thụ nhập rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô bé bỏng sinh sống.

Câu 3: Vì sao cô bé bỏng lại xé từng cánh hoa rộng lớn trở thành những cánh hoa nhỏ? (0,5 điểm)

A. Vì cô bé bỏng nghĩ về hoa lá nhiều cánh nhỏ tiếp tục xinh hơn.

B. Vì cô bé bỏng nghĩ về hoa lá nhiều cánh nhỏ tiếp tục kéo dãn dài được sự sinh sống của u.

C. Vì cô bé bỏng nghĩ về hoa lá nhiều cánh nhỏ là hoa lá quan trọng nhất nhằm dành riêng tặng u.

Câu 4: Theo em, hoa lá cúc Trắng hình tượng mang đến điều gì trải qua câu truyện trên? (0,5 điểm)

A. Biểu tượng của sự tinh khiết, cao quý của một người phụ nữ.

B. Biểu tượng của sự việc sinh sống, là sự hiếu hạnh của những người con cái so với u.

C. Biểu tượng của tình thương yêu vĩnh cửu.

Câu 5: Thông điệpđược gửi gắm là gì?(1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Trong cuộc sống thường ngày, em thể hiện tại sự hiếu hạnh so với người thân trong gia đình nhập mái ấm gia đình vì chưng những cơ hội nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm 5 kể từ ngữ chỉ điểm sáng được dùng nhập mẩu chuyện bên trên. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Tìm kể từ ngữ với trái khoáy nghĩa với những kể từ sau: buồn bã, khó khăn.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9: Đặt một câu với hình hình họa đối chiếu về huê hồng.(1 điểm)

........................................................................................................

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Cây gạo

Mùa xuân, cây gạo gọi cho tới từng nào là chim ríu rít. Từ xa vời coi lại, cây gạo lừng lững như 1 tháp đèn to đùng. Hàng ngàn hoa lá là hàng trăm ngàn ngọn lửa hồng tươi tỉnh. Hàng ngàn búp nõn lá, hàng trăm ngàn ánh nến nhập xanh xao. Tất cả đều lóng lánh, lung linh nhập nắng và nóng. Chào mồng, cà cưỡng, sáo đen giòn,...đàn đàn lũ lũ cất cánh cút cất cánh về, lượn lên lượn xuống.

 (Theo Vũ Tú Nam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn cộc (8 – 10 câu) nêu tình thương, xúc cảm của em với anh hùng em yêu thương mến nhập một mẩu chuyện đang được học tập.

Gợi ý:

- Giới thiệu anh hùng em yêu thương mến.

- Nêu lí vì thế em yêu thương mến anh hùng tê liệt.
Lưu trữ: Đề đua Tiếng Việt lớp 3 (sách cũ)

Xem thêm thắt đề đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Đề đua Toán lớp 3
 • Đề đua Tiếng Anh 3
 • Đề đua Tin học tập lớp 3

Xem test Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem test Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem test Đề Tiếng Việt 3 CD

Đã với câu nói. giải bài bác tập luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua Tiếng Việt 3 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 3 những môn học

Xem thêm: hình ảnh cô gái đẹp