đề thì lớp 5 giaoductieuhoc

Đề thi đua học tập kì 2 môn toán 5 năm học tập 2021 đề số 01

Bạn đang xem: đề thì lớp 5 giaoductieuhoc

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 – 2021

Mạch loài kiến thức Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
Số học Số câu 2     1         2 1
Câu số 1,2     8            
Số điểm 1     2         1 2
Đại lượng Số câu     1           1  
Câu số     7              
Số điểm     1           1  
Hình học Số câu     1   1 1     2 1
Câu số     3   5 9        
Số điểm     0,5   1 2     1,5 2
Giải toán sở hữu lời nói văn Số câu         2     1 2 1
Câu số         4; 6     10    
Số điểm         1,5     1 1,5 1
Tổng Số câu 2   2 1 3 1   1 7 3
Số điểm 1   1,5 2 2,5 2   1 5 5

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 – 2021

PHÒNG GD & ĐT………….

Trường Tiểu học…………..

 BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM NĂM 2020 – 2021
Môn Toán – Lớp 5
(Thời gian tham thực hiện bài bác 40 phút ko kể thời hạn giao phó đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đích cho những câu 1, 2 ,3, 4, 5:

Câu 1: Trong số thập phân 67,183 chữ số 8 nằm trong sản phẩm nào?

A. Hàng chục
B. Hàng phần mười
C. Hàng phần trăm
D. Hàng phần nghìn

Câu 2: Số 0,45 viết lách bên dưới dạng tỉ số tỷ lệ là:

A. 45%
B. 4,5%
C. 450%
D. 0,45%

Câu 3: Diện tích hình tròn trụ sở hữu 2 lần bán kính vị 20cm là:

A. 31,4 cm2
B. 62,8 cm2
C. 314 cm2
D. 125,6 cm2

Câu 4: Một lớp học tập sở hữu 30 học viên, nhập cơ sở hữu 12 học viên nữ giới. Vậy tỉ số tỷ lệ thân thiết số học viên nữ giới và số học viên của lớp cơ là:

A. 250%
B. 40%
C. 66,7%
D. 150%

Câu 5: Diện tích thửa ruộng hình thang có tính lâu năm nhì lòng thứu tự là đôi mươi m; 15 m, độ cao là 10m là:

A. 350 m2
B. 175
C. 3000 m2
D. 175 m2

Câu 6: Một xe pháo máy cút quãng đàng 90 km tổn thất 2 tiếng một phần hai tiếng. Vận tốc xe pháo máy cơ là:

A. 36 km/giờ
B. 40 km/giờ
C. 45 km/giờ
D.225 km/giờ

Câu 7: Điền số phù hợp nhập khu vực chấm:

a) 3h 45 phút = …………… giờ
b) 8T 5 kilogam = ………………….kg
c) 9m2 5dm2 = ……………….. m2
d) 25m3 24dm3 = ………………..m3

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 658,3 + 96,75      b) 28,7 – 12,35    c) 14,8 x 6,5     d) 12,88 : 5,6

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Xem thêm: tạo chữ ký đẹp theo tên

Câu 9: Một căn chống hình trạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 9m, chiều rộng lớn 6 m và độ cao 4 m. Người tao ham muốn đạp xà nhà và tư tường ngăn phía nhập chống, hiểu được diện tích S những dù cửa ngõ là 10,5 m2. Hãy tính diện tích S cần thiết đạp. (2 điểm)

Câu 10: Khi nhân một số trong những với 3,5, một học viên tiếp tục đặt điều những tích riêng biệt trực tiếp cột như quy tắc nằm trong nên thành phẩm giảm sút 337,5. Tìm tích đúng? (1 điểm)

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 – 2021

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C A C B D A
0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1 điểm 1 điểm

Câu 7: ( 1 điểm) Điền đích từng phần được 0,25 điểm

a) 3h 45 phút = 3,75 giờ
b) 8T 5 kilogam = 8005 kg
c) 9m25dm2 = 9,05 m2
d) 25m3 24dm3 = 25,024 m3

II. Phần tự động luận: (5 điểm)

Câu 8: ( 2 điểm) Làm đích từng phần được 0,5 điểm

a) 755,05
b) 16,35
c) 96,20
d) 2,3

Câu 9: (2 điểm)

Diện tích xung xung quanh căn chống là: 0,25 điểm.

(9 + 6) x 2 x 4 = 120 (m2) 0,5 điểm.

Diện tích xà nhà là: 0,25 điểm.

9 x 6 = 54 (m2) 0,25 điểm.

Diện tích cần thiết đạp là: 0,25 điểm.

120 + 54 – 10,5 = 163,5 (m2) 0,25 điểm.

Đáp số: 163,5m0,25 điểm

Câu 10(1 điểm)

Khi nhân một số trong những với 3,5, một học viên tiếp tục đặt điều những tích riêng biệt trực tiếp cột nên:

Tích riêng biệt loại nhất vị 0,5 phen quá số loại nhất.

Tích riêng biệt loại nhì vị 0,3 phen quá số loại nhất. 0,25 điểm

Tích sai gồm: 0,5 + 0,3 = 0,8 (lần quá số loại nhất.) 0,25 điểm

Tích sai đã trở nên tách đi: 3,5 – 0.8 = 2,7 (lần quá số loại nhất.)

Thừa số loại nhất là: 337,5 : 2,7 = 125 0,25 điểm

Tích đích là: 125 x 3,5 = 437,5 0,25 điểm

Đáp số: 437,5

Xem thêm: đề tiếng việt lớp 3