dãy điện hóa kim loạiDãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể (Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại)

Với mục tiêu canh ty học viên đơn giản rộng lớn trong các công việc lưu giữ mặt hàng năng lượng điện hóa, VietJack biên soạn bạn dạng Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể (Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại). Hi vọng loạt bài bác này tiếp tục như thể cuốn buột tay kỹ năng và công thức khiến cho bạn học tập đảm bảo chất lượng môn Hóa học tập.

Bạn đang xem: dãy điện hóa kim loại

I. DÃY ĐIỆN HÓA CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI THÔNG DỤNG VÀ CÁCH GHI NHỚ.

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là phần nội dung rất rất cần thiết của chất hóa học vô sinh. Phải cầm được kỹ năng này, chúng ta mới mẻ hoàn toàn có thể học tập đảm bảo chất lượng phần chất hóa học vô sinh vô công tác học tập.

Tuy nhiên, mặt hàng năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại kha khá lâu năm và phức tạp. Một trong mỗi cơ hội học tập nằm trong, lưu giữ lâu mặt hàng năng lượng điện hóa được chúng ta học viên vận dụng là học tập nằm trong bằng phương pháp đổi khác trở thành một quãng thơ.

Chẳng hạn như:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Hay hoàn toàn có thể đổi khác rằng:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Hay nhằm lưu giữ tăng địa điểm của những cặp lão hóa – khử của sắt kẽm kim loại Fe hoàn toàn có thể lưu giữ vì như thế đổi khác thành:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Bạn này học tập đảm bảo chất lượng Văn thì hoàn toàn có thể lưu giữ bài bác thơ sau: “Mấy câu nói. về mặt hàng năng lượng điện hóa”

MẤY LỜI VỀ DÃY ĐIỆN HÓA

Dãy năng lượng điện hóa O sau khử trước (1)

Phản ứng theo đòi quy ước alpha

Nhưng rất cần được hiểu thâm thúy xa

Trước sau chân thành và ý nghĩa mới mẻ là trở thành công

Kali, Can, Nát tiên phong

Ma, Nhôm, Man, Kẽm tiếp ko Chịu đựng hèn

Sắt rồi Cô cho tới Niken

Thiếc, Chì dẫu chậm rì rì cũng ngay tắp lự theo đòi chân

Hiđro, Đồng, Bạc Tình, Thủy ngân,

Bạch kim, Vàng nữa Chịu đựng phần đứng sau.

Ba kim (loại) mạnh mẽ nhất ở đầu

Vào hỗn hợp muối hạt nước đâu “hủy liền”.

Khí cất cánh, muối hạt lại gặp gỡ kiềm,

Đổi trao phản xạ là quyền bọn chúng thôi.

Các sắt kẽm kim loại không giống dễ dàng rồi,

Vào hỗn hợp muối hạt trước thời đẩy sau.

Với axit, lưu giữ bảo nhau:

Khử được hát nằm trong (H+), cần đâu đơn giản.

Từ Đồng cho tới cuối mặt hàng,

Sau Hiđro đấy, chẳng tan 1 chút nào.

Vài câu nói. đàm đạo, thay đổi trao,

Vun cây “Vườn Hóa” sung sướng này sung sướng hơn

(chú ý (1): Kim loại đứng trước đem tính khử mạnh rộng lớn sắt kẽm kim loại đứng sau, cation đàng sau đem tính lão hóa mạnh rộng lớn cation phía trước)

Như vậy, các bạn hãy gom những sắt kẽm kim loại ngay sát nhau trở thành một group và đổi khác trở thành đoạn thơ này tuy nhiên bản thân dễ dàng nằm trong nhằm học tập tiếp tục dễ dàng lưu giữ rộng lớn thật nhiều.

II. LÝ THUYẾT VỀ DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI

1. Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là gì?

Trong phản xạ chất hóa học, cation sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể nhận electron nhằm trở nên vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại và ngược lại, vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể nhường nhịn electron muốn tạo trở thành cation sắt kẽm kim loại.

Cụ thể như:

Cu2+ + 2e Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại Cu

Ag+ + 1e Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại Ag

Tổng quát:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Dạng lão hóa và dạng khử của và một nhân tố sắt kẽm kim loại tạo ra cặp lão hóa – khử (Mn+/M).

Như vậy, mặt hàng năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là mặt hàng những cặp lão hóa - khử của sắt kẽm kim loại được bố trí theo hướng tăng dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại và hạn chế dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại.

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

2. Ý nghĩa mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

a) So sánh tính lão hóa – khử

- Tính lão hóa của ion Mn+ càng mạnh thì tính khử của sắt kẽm kim loại M càng yếu ớt và ngược lại (tính lão hóa của ion Mn+ càng yếu ớt thì tính khử của sắt kẽm kim loại M càng mạnh).

- Cụ thể như:

+ Kim loại Na đem tính khử mạnh vì thế ion Na+ đem tính lão hóa yếu ớt.

+ Ion Ag+ đem tính lão hóa mạnh vì thế sắt kẽm kim loại Ag đem tính khử yếu ớt.

Ví dụ 1: Tính oxi hoá của những ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+ hạn chế dần dần theo đòi trật tự này sau đây?

A. Fe3+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Fe2+, Fe3+.

C. Fe3+, Mg2+, Fe2+.

D. Mg2+, Fe3+, Fe2+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Các ion được bố trí theo như đúng trật tự động vô mặt hàng năng lượng điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Fe3+.

Theo chiều kể từ ngược thanh lịch cần vô mặt hàng năng lượng điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần → chiều hạn chế dần dần tính oxi hóa của ion sắt kẽm kim loại là: Fe3+, Fe2+, Mg2+.

b) Xác quyết định chiều phản xạ lão hóa – khử

- Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại được chấp nhận Dự kiến chiều của phản xạ thân thích nhị cặp lão hóa – khử theo đòi quy tắc alpha (α): Phản ứng thân thích nhị cặp lão hóa – khử tiếp tục xẩy ra theo hướng hóa học lão hóa mạnh rộng lớn tiếp tục lão hóa hóa học khử mạnh rộng lớn, sinh rời khỏi hóa học lão hóa yếu ớt rộng lớn và hóa học khử yếu ớt rộng lớn.

- Cách xác lập chiều của phản xạ lão hóa – khử theo đòi quy tắc alpha:

Tổng quát

Giả sử đem nhị cặp lão hóa khử: Xx+/ X và Yy+/Y (trong ê cặp Xx+/ X đứng trước cặp Yy+/Y vô mặt hàng năng lượng điện hóa). Xác quyết định chiều của phản xạ lão hóa khử.

Bước 1: Viết nhị cặp lão hóa – khử theo như đúng trật tự vô mặt hàng năng lượng điện hóa:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Bước 2: sít dụng quy tắc alpha (α)

Phản ứng xẩy ra theo hướng mũi thương hiệu như sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Bước 3: Xác quyết định chiều phản ứng

Phản ứng xẩy ra như sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Ví dụ 2: Xác quyết định chiều phản xạ xẩy ra thân thích nhị cặp Fe2+/ Fe và Cu2+/ Cu.

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Theo trật tự động mặt hàng năng lượng điện hóa đem cặp Fe2+/ Fe đứng trước cặp Cu2+/ Cu.

Bước 2: sít dụng quy tắc alpha:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Bước 3: Xác quyết định chiều phản ứng

Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

Phản ứng xẩy ra theo hướng ion Cu2+ lão hóa Fe muốn tạo rời khỏi Fe2+ và Cu.

c) Xét một phản xạ lão hóa - khử xẩy ra hoặc không

Để xét một phản xạ lão hóa – khử đem xẩy ra hay là không cần thiết cầm được quy tắc alpha: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu ớt rộng lớn + hóa học khử yếu ớt rộng lớn.

Ví dụ 3: Phản ứng này tại đây không xảy ra?

A. Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

B. Cu2+ + Mg → Cu + Mg2+

C. Cu + Zn2+ → Cu2+ + Zn

D. Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag

Hướng dẫn giải:

Phản ứng C ko xẩy ra tự tính lão hóa của Zn2+ yếu ớt rộng lớn Cu2+, vì thế Zn2+ ko thể lão hóa được Cu trở thành Cu2+.

Ví dụ 4: Cho một không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư. Có phản xạ chất hóa học xẩy ra không? Nếu đem phản xạ chất hóa học xẩy ra, hãy viết lách phương trình chất hóa học minh họa.

Hướng dẫn giải:

- Ta đem Fe đem tính khử mạnh rộng lớn Ag, vì thế Fe hoàn toàn có thể khử được Ag+ trở thành Ag. Do ê khi mang đến bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 sẽ có được phản xạ chất hóa học xẩy ra.

- sít dụng quy tắc alpha:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Phản ứng xẩy ra như sau:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Sau ê tự AgNO3 dư, nối tiếp đem phản ứng:

AgNO3 dư + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

- Vậy khi mang đến bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, chỉ việc viết lách vì như thế 1 PTHH như sau:

Fe + 3AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + 3Ag

Những ý khi thực hiện bài bác tập:

- Các sắt kẽm kim loại đứng trước hiđro vô mặt hàng năng lượng điện hóa hoàn toàn có thể ứng dụng được với axit (HCl, H2SO4 loãng) nhằm giải hòa H2.

- Các sắt kẽm kim loại đứng phần bên trước đem tính khử mạnh rộng lớn những sắt kẽm kim loại đứng sau nó. Như vậy, cần ứng chất hóa học xẩy ra khi mang đến sắt kẽm kim loại vô hỗn hợp muối hạt đó là phản xạ của sắt kẽm kim loại mạnh rộng lớn đẩy những sắt kẽm kim loại yếu ớt rộng lớn thoát khỏi muối hạt.

- Khi mang đến sắt kẽm kim loại đem tính khử mạnh rộng lớn ứng dụng với cùng 1 hỗn hợp chứa chấp láo lếu thích hợp những muối hạt tan của rất nhiều sắt kẽm kim loại đem tính khử yếu ớt rộng lớn cần thiết chú ý cho tới trật tự những phản ứng: Kim loại tiếp tục ứng dụng với ion sắt kẽm kim loại đem tính lão hóa mạnh hơn trước đây.

Tuy nhiên, đem những tình huống nước ngoài lệ vô quy tắc α như:

+ Khi mang đến sắt kẽm kim loại kiềm, hoặc một số sắt kẽm kim loại kiềm thổ (Li, Na, K, Ca …) vô hỗn hợp muối hạt thì sắt kẽm kim loại tiếp tục phản xạ với nước trước, tiếp sau đó bazơ sinh rời khỏi tiếp tục phản xạ với hỗn hợp muối hạt.

Ví dụ: Cho Na vô hỗn hợp FeCl3, xẩy ra những PTHH sau:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

+ Những sắt kẽm kim loại Al, Fe, Cr ko phản xạ với axit nitric (HNO3) quánh, nguội và axit sunfuric (H2SO4) quánh, nguội.

+ Những sắt kẽm kim loại đứng ở cuối mặt hàng năng lượng điện hóa như Pt, Au,… sẽ không còn ứng dụng được với axit.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1. Tính oxi hoá của những ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+, Cu2+, Ag+ hạn chế dần dần theo đòi trật tự sau:

A. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Mg2+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Fe3+.

C. Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Mg2+, Mg2+.

D. Mg2+, Mg2+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Các ion được bố trí theo như đúng trật tự động vô mặt hàng năng lượng điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+.

Theo chiều kể từ ngược thanh lịch cần vô mặt hàng năng lượng điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần.

Chiều hạn chế dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

Câu 2: Tính khử của những sắt kẽm kim loại Fe, Al, Cu, Ag, Zn hạn chế dần dần theo đòi loại tự:

A. Al, Cu , Ag , Zn, Fe.

B. Fe, Cu , Ag , Al, Zn.

C. Fe , Al, Cu , Ag , Zn.

D. Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Các sắt kẽm kim loại được bố trí theo như đúng trật tự động vô mặt hàng năng lượng điện hóa là:

Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Theo chiều kể từ ngược thanh lịch cần vô mặt hàng năng lượng điện hóa tính khử của sắt kẽm kim loại hạn chế dần dần.

Chiều hạn chế dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại là:

Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Câu 3: Cho những phản xạ hoá học tập bên dưới dạng ion thu gọn:

3Mg + 2Al3+ → 3Mg2+ + 2Al (1)

Al + 3Fe3+ → 3Fe2+ + Al3+ (2)

2Al + 3Fe2+ → 2Al3+ + 3Fe (3)

Tính oxi hoá của những ion sắt kẽm kim loại được bố trí theo đòi trật tự hạn chế dần dần là

A. Al3+; Fe3+; Fe2+; Mg2+.

B. Fe3+; Fe2+; Al3+; Mg2+.

C. Mg2+; Fe2+; Fe3+; Al3+.

D. Al3+; Mg2+; Fe2+; Fe3+.

Xem thêm: người đại diện theo pháp luật

Hướng dẫn giải

Chọn B

Ta có: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu ớt rộng lớn + hóa học khử yếu ớt rộng lớn.

Từ phương trình (1) có: Tính lão hóa Al3+ > Mg2+.

Từ phương trình (2) có: Tính lão hóa Fe3+ > Al3+; Fe3+ > Fe2+.

Từ phương trình (3) có: Tính lão hóa của Fe2+ > Al3+.

Vậy chiều hạn chế dần dần tính oxi hóa: Fe3+; Fe2+; Al3+; Mg2+.

Câu 4: Cho những sắt kẽm kim loại Mg, Al, Zn, Cu. Tính oxi hoá của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần là

A. Cu2+ < Zn2+ < Al3+ < Mg2+.

B. Cu2+ < Mg2+ < Al3+ < Zn2+.

C. Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

D. Cu2+ < Mg2+ < Zn2+ < Al3+.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Dựa vô mặt hàng năng lượng điện hóa đem chiều hạn chế dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại là:

Mg, Al, Zn, Cu.

Ta có: sắt kẽm kim loại đem tính khử càng yếu ớt thì ion sắt kẽm kim loại đem tính lão hóa càng mạnh.

Chiều tăng dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

Câu 5: Trong những sắt kẽm kim loại Fe, Cu, Ag, Mg sắt kẽm kim loại khử được ion Cu2+ là:

A. Fe, Mg, Ag.

B. Fe , Ag.

C. Mg, Ag.

D. Mg, Fe.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Theo mặt hàng năng lượng điện hóa thì Mg và Fe đứng trước Cu, vì thế Mg và Fe khử được ion Cu2+.

Câu 6: Trong mặt hàng năng lượng điện hoá, cặp oxi hoá - khử Fe3+ / Fe2+ đứng sau cặp Cu2+ / Cu0 thì tính oxi hoá:

A. Fe3+ > Cu2+.

B. Fe3+ < Cu2+.

C. Fe2+ > Fe3+.

D. Fe2+ > Cu2+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Câu 7: Từ phương trình ion thu gọn gàng sau: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag.

Kết luận này tiếp sau đây không đúng?

A. Cu2+ đem tính oxi hoá mạnh rộng lớn Ag+.

B. Cu đem tính khử mạnh rộng lớn Ag.

C. Ag+ đem tính oxi hoá mạnh rộng lớn Cu2+.

D. Cu bị oxi hoá vì như thế ion Ag+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Phản ứng xẩy ra theo đòi chiều: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu ớt rộng lớn + hóa học khử yếu ớt rộng lớn.

→ A sai vì như thế Ag+ đem tính oxi hoá mạnh rộng lớn Cu2+.

Câu 8: Cho một không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, sau thời điểm kết giục thí sát hoạch được hỗn hợp X bao gồm những hóa học tan là

A. Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)2, AgNO3 dư.

C. Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta đem những PTHH xẩy ra như sau:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Sau ê nối tiếp đem phản ứng:

AgNO3 dư + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

Vậy những hóa học tan đem vô hỗn hợp sau phản xạ là: Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

Câu 9: Ngâm đinh Fe tinh khiết vô 200 ml hỗn hợp CuSO4. Sau phản xạ kết giục lấy đinh Fe rời khỏi cọ nhẹ nhàng và thực hiện thô thấy lượng đinh Fe tăng 0,8 gam. Nồng chừng CuSO4 ban sơ là

A. 0,52 M.

B. 0,5 M.

C. 5 M.

D. 0,25 M.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

a → a mol

mđinh Fe tăng = mCu sinh rời khỏi (bám vào) – mFe pư

hay 0,8 = 64a – 56a → a = 0,1 mol

CM(CuSO4) = Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại = 0,5M

Câu 10: Ngâm Cu dư vô hỗn hợp AgNO3 nhận được hỗn hợp X, tiếp sau đó dìm Fe dư vô hỗn hợp X nhận được hỗn hợp Y. Dung dịch Y gồm:

A. Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.

D. Fe(NO3)3.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Cho Cu dư vô AgNO3:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

→ Dung dịch X là Cu(NO3)2.

Ngâm Fe dư vô hỗn hợp X:

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu.

Câu 11: Phương trình phản xạ sai

A. Zn + Pb2+ → Zn2+ + Pb.

B. Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+.

C. Cu + Fe2+ → Cu2+ + Fe.

D. Al + 3Ag+ → Al3+ + Ag.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Các cặp lão hóa – khử được bố trí theo như đúng trật tự động vô mặt hàng năng lượng điện hóa:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Vậy phản xạ C sai tự cặp Cu2+/ Cu đứng sau cặp Fe2+/ Fe vì thế Cu ko thể khử được Fe2+ trở thành Fe.

Câu 12: Cho 5,6g Fe vô 200 ml hỗn hợp láo lếu thích hợp AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M. Sau khi kết giục phản xạ nhận được hóa học rắn đem lượng là

A. 4,72g.

B. 5,28g.

C. 7,52g.

D. 2,56g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta có: nFe = 0,1 mol; nAg+ = 0,02 mol; nCu2+ = 0,04 mol.

Phản ứng xẩy ra theo đòi trật tự sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Chất rắn sau phản xạ gồm: Fe : 0,05 mol; Ag: 0,02 mol; Cu: 0,04 mol

Khối lượng hóa học rắn sau phản ứng: m = 0,05.56 + 0,02.108 + 0,04.64 = 7,52 gam.

Câu 13: Cho 0,01 mol Fe vô 50 ml hỗn hợp AgNO3 1M. Sau khi phản xạ kết giục thì lượng Ag nhận được là

A. 2,16g

B. 5,4g

C. 3,24g

D. độ quý hiếm không giống.

Hướng dẫn giải:

Số mol AgNO3: 0,05 mol

Phản ứng xẩy ra theo đòi trật tự sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

→ nAg = 0,03 mol, mAg = 0,03.108 = 3,24 gam.

Câu 14: Cho thanh Fe vô 100ml hỗn hợp Cu(NO3)2 0,1M. Khi phản xạ kết giục thì lượng thanh Fe

A. hạn chế 0,56 g.

B. hạn chế 0,08 g.

C. tăng 0,08 g.

D. tăng 0,80 g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

0,01 ← 0,01 → 0,01 mol

Ta có: mCu sinh ra – mFe pư = (64 – 56).0,01 = 0,08 gam.

Vậy lượng thanh Fe tăng 0,08 gam.

Câu 15: Cho một mẩu sắt kẽm kim loại kali vô lượng dư hỗn hợp CuSO4 thì nhận được thành phầm sau cùng gồm:

A. Cu(OH)2, K2SO4 và H2.

B. Cu(OH)2 và K2SO4.

C. Cu và K2SO4.

D. KOH và H2.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Phản ứng xẩy ra như sau:

2K + 2H2O → 2KOH + H2

2KOH + CuSO4 → K2SO4 + Cu(OH)2

Vậy thành phầm sau cùng gồm: H2; K2SO4, Cu(OH)2.

Xem tăng những bài bác tổ hợp kỹ năng và công thức Hóa học tập cơ bạn dạng rất đầy đủ và cụ thể khác:

  • Công thức giải thời gian nhanh trắc nghiệm Hóa học tập 10, 11, 12 rất rất hay

  • Công thức giải thời gian nhanh trắc nghiệm Hóa học tập hữu khốn cùng hay

  • Công thức giải thời gian nhanh trắc nghiệm Hóa học tập vô khốn cùng hay

  • Hệ thống kỹ năng, công thức cơ bạn dạng Hóa học tập lớp 8, 9 rất đầy đủ, chi tiết

  • Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không lấy phí mang đến teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung công tác học tập những cung cấp.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Xem thêm: khái niệm ô nhiễm môi trường