dấu hiệu nhận biết hình thoi

Bách khoa toàn thư phanh Wikipedia

Bạn đang xem: dấu hiệu nhận biết hình thoi

Các hình thoi

Hình thoi nhập hình học tập Euclide là tứ giác với tư cạnh cân nhau. Đây là hình bình hành với nhì cạnh kề cân nhau hoặc hình bình hành với hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau.

Định nghĩa

Hình thoi là tứ giác với tư cạnh cân nhau.

Tính chất

Trong hình thoi:

  1. Các góc đối nhau cân nhau.
  2. Hai lối chéo cánh vuông góc cùng nhau và tách nhau bên trên trung điểm của từng lối.
  3. Hai lối chéo cánh là những lối phân giác của những góc của hình thoi.
  4. Hình thoi với toàn bộ đặc thù của hình bình hành.

Diện tích

Hình minh họa về những cạnh của hình thoi.

Xem thêm: the haunting of hill house

Diện tích của hình thoi vì chưng 1/2 tích phỏng nhiều năm của hai tuyến đường chéo:

Chu vi

Chu vi của hình thoi vì chưng phỏng nhiều năm một cạnh nhân với 4:

Dấu hiệu nhận biết

Hình tứ giác quánh biệt

  • Tứ giác với tư cạnh cân nhau là hình thoi.
  • Tứ giác với 2 lối chéo cánh là lối trung trực của nhau là hình thoi.
  • Tứ giác với 2 lối chéo cánh là lối phân giác của tất cả tư góc là hình thoi.

Hình bình hành quánh biệt

Hình thoi là 1 dạng quan trọng của một hình bình hành vì thế nó với không hề thiếu đặc thù của hình bình hành và còn tồn tại một số trong những đặc thù khác:

Xem thêm: sống trong đời sống cần có một tấm lòng

  1. Hình bình hành với nhì cạnh kề cân nhau là hình thoi.
  2. Hình bình hành với hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.
  3. Hình bình hành với cùng một lối chéo cánh là lối phân giác của một góc là hình thoi.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Wikimedia Commons đạt thêm hình hình ảnh và phương tiện đi lại truyền đạt về Hình thoi.