đại học y cần thơ điểm chuẩn

Trường Đại học tập Y Dược Cần Thơ (CTUMP) công phụ vương điểm trúng tuyển chọn kể từ đôi mươi cho tới 25,52, nhập bại tối đa là ngành Y khoa, sáng sủa 22/8.

Bạn đang xem: đại học y cần thơ điểm chuẩn

Đây là ngôi trường Y Dược công lập thứ nhất công phụ vương điểm chuẩn chỉnh năm 2023 theo dõi công thức xét điểm thi đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông. Theo bại, ngành Y khoa vẫn hàng đầu với điểm chuẩn chỉnh 25,52. Tuy nhiên, nấc này hạn chế nhẹ nhàng đối với năm ngoái (25,6 điểm).

Xếp loại nhị về điểm chuẩn chỉnh là ngành Răng Hàm mặt mũi với 25,4, hạn chế 0,5 điểm đối với năm 2022. Thấp nhất là ngành Y tế công cùng theo với điểm chuẩn chỉnh đôi mươi.

Trừ phụ vương ngành này, nhìn toàn diện những ngành sót lại đều tăng điểm chuẩn chỉnh đối với năm ngoái. Ngành Điều chăm sóc lấy 23,2 điểm, tăng vượt trội nhất - 1,45 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh những ngành của Đại học tập Y Dược Cần Thơ (CTUMP) năm 2023 như sau:

TT Ngành Điểm chuẩn chỉnh 2023
1 Y khoa 25,52
2 Răng Hàm Mặt 25,4
3 Y tế công cộng 20
4 Y học tập cổ truyền 23,9
5 Y học tập dự phòng 22,35
6 Dược học 24,7
7 Điều dưỡng 23,2
8 Hộ sinh 22,25
9 Kỹ thuật xét nghiệm Y học 24,05
10 Kỹ thuật hình hình họa Y học 23,5

Năm ni, Đại học tập Y Dược Cần Thơ tuyển chọn 2.000 SV, hạn chế 200 đối với năm trước đó, vị những công thức như xét điểm thi đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông, điểm thi đua review năng lượng, điểm học tập bạ.

Học phí của lịch trình phổ thông của Đại học tập Y Dược Cần Thơ dự con kiến là 37,6 triệu đồng 1 năm.

Xem thêm: cúng thái tuế vào ngày nào

Năm 2022, điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường xấp xỉ 20-25,6 điểm, nhập bại ngành Y Khoa tối đa và ngành Y tế công nằm trong thấp nhất.

Trường Đại học tập Y Dược Cần Thơ ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Ảnh: CTUMP

Trường Đại học tập Y Dược Cần Thơ ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Ảnh: CTUMP

×

Xem thêm: câu ca dao về mẹ