cộng trừ nhân chia số hữu tỉ lớp 7 cánh diều

Lý thuyết Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ I. Cộng và trừ nhị số hữu tỉ. Quy tắc fake vế Xem cụ thể Câu căn vặn mục II trang 14, 15, 16Thực hiện nay những luật lệ tính sau:...Giải Việc nêu nhập phần khai mạc. Xem câu nói. giải

Bài 1 trang 16

Tính:

Xem câu nói. giải

Bài 2 trang 16Tính: Xem câu nói. giải Bài 4 trang 16Tìm x, biết: Xem câu nói. giải Bài 6 trang 16Tính diện tích S mặt phẳng của căn nhà nhập hình vẽ mặt mày (các số đo bên trên hình tính theo đuổi đơn vị chức năng mét): Xem câu nói. giải

Bài 7 trang 16

Theo đòi hỏi của phong cách xây dựng sư, khoảng cách ít nhất thân mật ổ kết nối điện và vòi vĩnh nước trong phòng chú Năm là 60 centimet. Trên phiên bản vẽ đem tỉ lệ1/20 của design mái ấm chú Năm, khoảng cách kể từ ổ kết nối điện cho tới vòi vĩnh nước đo được là 2,5 centimet. Khoảng cơ hội bên trên phiên bản vẽ vì vậy đem phù phù hợp với đòi hỏi của phong cách xây dựng sư hoặc không? Giải mến vì như thế sao.

Xem câu nói. giải