công thức tổ hợp chỉnh hợp

Đầy đầy đủ những dạng toán về kiểu cách dùng những công thức thiến, chỉnh phù hợp, tổng hợp được đặt theo hướng dẫn giải cụ thể. Nguồn: Đặng Việt Đông

HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP

A. LÝ THUYẾT TÓM TẮT

Bạn đang xem: công thức tổ hợp chỉnh hợp

I. Hoán vị

1. Giai thừa

\(n! = 1.2.3...n\). Quy ước: \(0! = 1\)

\(n! = \left( {n - 1} \right)!n\)

\(\frac{{n!}}{{p!}} = \left( {p + 1} \right)\left( {p + 2} \right)....n\)  (với \(n > p\))

\(\frac{{n!}}{{\left( {n - p} \right)!}} = \left( {n - p + 1} \right)\left( {n - p + 2} \right)....n\)  (với \(n > p\))

2. Hoán vị (không lặp)

Một tập kết bao gồm n thành phần \(\left( {n \ge 1} \right)\). Mỗi cơ hội bố trí n thành phần này theo đuổi một trật tự này này được gọi là 1 trong thiến của n thành phần.

Số thiến của n thành phần là \({P_n} = n!\)

3. Hoán vị lặp

Cho k thành phần không giống nhau \({a_1};{a_2};...;{a_k}\) . Mỗi cơ hội bố trí n thành phần nhập bại bao gồm n1 thành phần a1; n2 thành phần a2;…; nk thành phần ak \(\left( {{n_1} + {n_2} + ... + {n_k} = n} \right)\) theo đuổi một trật tự này này được gọi là 1 trong thiến lặp cung cấp n và loại \(\left( {{n_1};{n_2};...;{n_k}} \right)\) của k phần tử

Số những thiến lặp cung cấp n loại \(\left( {{n_1};{n_2};;;;{n_k}} \right)\) của k thành phần là:

\({P_n}\left( {{n_1};{n_2};...;{n_k}} \right) = \frac{{n!}}{{{n_1}!{n_2}!...{n_k}!}}\)

 

HƯỚNG DẪN GIẢI

Xem thêm: công thức tính hình thoi

2k7 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức mễn phí

Luyện Bài tập luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Xem thêm: chất có tính chất lưỡng tính là

>> Học trực tuyến Lớp 11 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty học viên lớp 11 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.