công thức tính mặt cầu

Mặt cầu là gì, khái niệm khối cầu, công thức tính diện tích S mặt mày cầu, công thức thể tích khối cầu, mặt mày phẳng phiu kính, địa điểm kha khá của mặt mày cầu với mặt mày phẳng phiu và lối thẳng

Bạn đang xem: công thức tính mặt cầu

Đầy đầy đủ lý thuyết, công thức về mặt cầu, khối cầu - một bài học kinh nghiệm nằm trong lịch trình hình học tập lớp 12.

Mặt cầu là gì? Định nghĩa khối cầu

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Khối cầu là gì? Khối cầu và hình cầu với tương tự nhau ?
Tập ăn ý những điểm nằm trong mặt mày cầu S(I,R) cùng theo với những điểm trực thuộc mặt mày cầu này được gọi là khối cầu hoặc hình cầu tâm I, nửa đường kính R.

Vị trí kha khá đằm thắm mặt mày cầu và mặt mày phẳng

Mặt phẳng phiu kính là gì? Đường tròn xoe rộng lớn là gì? Tiếp diện của mặt mày cầu là gì? Tiếp điểm của mặt mày phẳng phiu với mặt mày cầu.

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Vị trí kha khá đằm thắm mặt mày cầu và lối thẳng

Tiếp tuyến với mặt mày cầu, tiếp điểm của mặt mày cầu với đường thẳng liền mạch.

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Xem thêm: hình nền cảnh đẹp

Tiếp tuyến của mặt mày cầu kẻ từ là một điểm ở bề ngoài cầu

Đường kinh tuyến, lối vĩ tuyến là gì ?

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Mặt cầu nội tiếp hình nhiều diện, mặt mày cầu nước ngoài tiếp hình nhiều diện

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Diện tích mặt mày cầu: S=4πR², vô bại liệt R là nửa đường kính mặt mày cầu, π=3.14159265359...
Thể tích hình cầu coi công thức tính vô hình ảnh bên trên.

Xem thêm: nêu tác dụng của biện pháp tu từ