công thức thể tích hình hộp chữ nhật

Tải về phiên bản PDF

Bạn đang xem: công thức thể tích hình hộp chữ nhật

Tải về phiên bản PDF

Tính thể tích một hình vỏ hộp chữ nhật rất giản đơn nếu như khách hàng biết chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và độ cao của chính nó. WikiHow ngày hôm nay tiếp tục chỉ dẫn các bạn vấn đề này.

 1. 1

  Xác toan chiều nhiều năm của hình vỏ hộp chữ nhật. Chiều nhiều năm là cạnh nhiều năm nhất của mặt mày phẳng lặng hình chữ nhật ở phía bên trên hoặc phía bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật.

  • Ví dụ: Chiều nhiều năm = 5 centimet.
 2. 2

  Xác toan chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật. Chiều rộng lớn là cạnh sớm nhất của mặt mày phẳng lặng hình chữ nhật phía trên hoặc bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật.

  • Ví dụ: Chiều rộng lớn = 4 centimet.
 3. 3

  Xác toan độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật. Chiều cao là cạnh đứng của hình vỏ hộp chữ nhật. Quý khách hàng hãy tưởng tượng về một hình chữ nhật phẳng lặng, độ cao là loại nâng một hình chữ nhật phẳng lặng lên trở nên một khối phụ vương chiều.

  Xem thêm: hnay ngày bao nhiêu âm

  • Ví dụ: Chiều cao = 3 centimet.
 4. 4

  Tính tích số của phụ vương đơn vị chức năng chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và độ cao. Quý khách hàng hoàn toàn có thể nhân phụ vương quá số đó lại cùng nhau theo gót bất kể trật tự này vẫn rời khỏi nằm trong sản phẩm. Vậy công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là: thể tích (V) = chiều nhiều năm (l) * chiều rộng lớn (w) * độ cao (h) hoặc V=l*w*h.

  • Ví dụ: V = 5 (cm) * 4 (cm) * 3 (cm) = 60 (cm3).
 5. 5

  Đáp án của người sử dụng nên theo gót đơn vị chức năng khối. Tính thể tích Có nghĩa là các bạn thao tác làm việc vô một không khí phụ vương chiều. Chỉ cần thiết tính rời khỏi sản phẩm và bịa đặt đơn vị chức năng khối đi kèm theo. Bất kể đơn vị chức năng cộng đồng là gì (mét, đềximét hoặc xentimét), các bạn vẫn nên thể hiện đáp án vị đơn vị chức năng khối.

  • Đáp số 60 sẽ tiến hành ghi chép trở nên 60 cm3.

  Quảng cáo

Về bài xích wikiHow này

Trang này đã và đang được phát âm 390.486 chuyến.

Xem thêm: công thức tính hình thoi

Bài ghi chép này đã hỗ trợ ích mang đến bạn?