ch3cooh tạo ra ch3coona

Phản ứng CH3COOH + NaOH hoặc CH3COOH rời khỏi CH3COONa nằm trong loại phản xạ trao thay đổi đang được thăng bằng đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một trong những bài xích luyện với tương quan về CH3COOH với tiếng giải, chào chúng ta đón xem:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: ch3cooh tạo ra ch3coona

Điều khiếu nại phản ứng

Không với.

Cách tiến hành phản ứng

Cho hỗn hợp CH3COOH vô hỗn hợp NaOH.

Hiện tượng phân biệt phản ứng

Không với hiện tượng kỳ lạ phân biệt đặc trưng.

Bạn với biết

- CH3COOH là 1 trong những axit cơ học với tương đối đầy đủ đặc điểm của một axit.

- NaOH có tương đối nhiều phần mềm cần thiết trong những ngành công nghiệp chế biến đổi dầu lửa, luyện nhôm, xà chống, giấy tờ, tết, …

Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Ví dụ 1: Axit axetic thuộc tính được với hóa học nào là sau đây?

A. Cu

B. Ag

C. NaOH

D. HCl

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: C

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Xem thêm: cách mạng công nghiệp thời kỳ cận đại

Ví dụ 2: Vì sao nhiệt độ phỏng sôi của axit thông thường cao hơn nữa ancol tương ứng?

A. Vì ancol không tồn tại link hiđro, axit với link hiđro.

B. Vì link hiđro trong những phân tử axit bền lâu trong những phân tử ancol.

C. Vì lượng phân tử của axit to hơn.

D. Vì axit với 2 nguyên vẹn tử oxi.

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: B

Nhiệt phỏng sôi của axit thông thường cao hơn nữa ancol ứng vì như thế link hiđro trong những phân tử axit bền lâu link hiđro trong những phân tử ancol.

Ví dụ 3: Cho m gam axit CH3COOH thuộc tính vừa phải đầy đủ với 200ml hỗn hợp NaOH 2M. Sau phản xạ chiếm được hỗn hợp Y. Giá trị của m là

A. 6

B. 12

C. 18

D. 24

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: D

Ta có: nNaOH= 0,2.2 = 0,4 mol

CH3COOH + NaOHCH3COONa+H2O    0,4            0,4 mol

Xem thêm: quan hệ an toàn trước hôn nhân

⇒ m = 0,4.60 = 24 gam

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 ↑+ H2O
 • 2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2
 • CH3COOH + C2H5OH t0, xt CH3COOC2H5 + H2O
 • 2CH3COOH + LiAlH4 + 2H2O → 2C2H5OH + LiOH + Al(OH)3
 • HCOOH + 2Cu(OH)2 t0 Cu2O ↓+ CO2 ↑+ 3H2O
 • 2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O
 • 2CH3COOH + Zn → (CH3COO)2Zn + H2
 • 2CH3COOH + Cu(OH)2 → (CH3COO)2Cu + 2H2O
 • 2CH3COOH + CuO → (CH3COO)2Cu + H2O
 • 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 ↑+ H2O
 • 2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2
 • 2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official