cách tìm khoảng tứ phân vị

Với giải ý b Bài 19 trang 38 SBT Toán lớp 10 Cánh diều cụ thể vô Bài 3: Các số đặc thù đo cường độ phân giã cho tới khuôn mẫu số liệu ko ghép nhóm giúp học viên đơn giản và dễ dàng coi và đối chiếu điều giải kể từ bại biết phương pháp thực hiện bài bác luyện vô SBT Toán 10. Mời chúng ta đón xem:

Giải sách bài bác luyện Toán lớp 10 Bài 3: Các số đặc thù đo cường độ phân giã cho tới khuôn mẫu số liệu ko ghép nhóm

Bạn đang xem: cách tìm khoảng tứ phân vị

Bài 19 trang 38 SBT Toán 10 Tập 2: Biểu thiết bị đoạn trực tiếp ở Hình 4 cho biết thêm thành phẩm đua Ngoại ngữ ở câu lạc cỗ của Dũng (đường đường nét liền) và Hoàng (đường đường nét đứt đậm) qua loa 9 đợt đánh giá.

b) Tìm khoảng chừng đổi thay thiên và khoảng chừng tứ phân vị của từng loại mẫu số liệu bại.

c) Tính phương sai và phỏng chếch chuẩn chỉnh của hai mẫu số liệu bại. Cho biết kết quả thi của khách hàng này ổn định ấn định hơn?

Lời giải:

b) Xét khuôn mẫu số liệu (1):

⦁ Trong khuôn mẫu số liệu (1), số điểm lớn số 1 là 9 và số điểm thấp nhất là 7.

Do bại khoảng chừng đổi thay thiên của khuôn mẫu số liệu (1) là: R = xmax – xmin = 9 – 7 = 2.

⦁ Sắp xếp khuôn mẫu số liệu (1) theo gót trật tự ko hạn chế, tớ được dãy:

7         7     8     8     8     9     9     9

Trung vị của khuôn mẫu số liệu bên trên là: 8.

Trung vị của sản phẩm 7; 7; 7; 8 là: 7+72=7 .

Trung vị của sản phẩm 8; 9; 9; 9 là: 9+92=9 .

Vì vậy Q1 = 7; Q2 = 8; Q3 = 9.

Do bại khoảng chừng tứ phân vị của khuôn mẫu số liệu (1) là: ∆Q = Q3 – Q1 = 9 – 7 = 2.

Xét khuôn mẫu số liệu (2):

⦁ Trong khuôn mẫu số liệu (2), số điểm lớn số 1 là 10 và số điểm thấp nhất là 6.

Do bại khoảng chừng đổi thay thiên của khuôn mẫu số liệu (1) là: R = xmax – xmin = 10 – 6 = 4.

⦁ Sắp xếp khuôn mẫu số liệu (2) theo gót trật tự ko hạn chế, tớ được dãy:

6     6     7     8     8     8     9     9     10

Trung vị của khuôn mẫu số liệu bên trên là: 8.

Trung vị của sản phẩm 6; 6; 7; 8 là: 6+72=6,5 .

Xem thêm: bao nhiêu tuổi mới lột bao quy đầu

Trung vị của sản phẩm 8; 9; 9; 10 là: 9+92=9 .

Vì vậy Q1 = 6,5; Q2 = 8; Q3 = 9.

Do bại khoảng chừng tứ phân vị của khuôn mẫu số liệu (2) là: ∆Q = Q3 – Q1 = 9 – 6,5 = 2,5.

Vậy tớ có:

 Khoảng đổi thay thiên của khuôn mẫu số liệu (1) và (2) thứu tự là 2 và 4.

 Khoảng tứ phân vị của khuôn mẫu số liệu (1) và (2) thứu tự là 2 và 2,5.

c) Gọi thành phẩm tầm của khách hàng Dũng và các bạn Hoàng thứu tự là x¯D,  x¯H . Ta có:

 x¯D=7.3+8.3+9.39=8  (điểm).

 x¯H=6.2+7+8.3+9.2+109=719  (điểm).

Gọi phương sai ứng với khuôn mẫu số liệu (1) và (2) thứu tự là sD2,  sH2 . Ta có:

 sD2=3.782+3.882+3.9829=23 .

 sH2=2.67192+77192+3.87192+2.97192+1071929=13481 .

Độ chếch chuẩn chỉnh của khuôn mẫu số liệu (1) là: sD=sD2=23=63 .

Độ chếch chuẩn chỉnh của khuôn mẫu số liệu (2) là: sH=sH2=13481=1349 .

Do sD2=23<sH2=13481 .

Nên các bạn Dũng sở hữu thành phẩm đua ổn định ấn định rộng lớn các bạn Hoàng.

Xem thêm thắt những bài bác giải sách bài bác luyện Toán lớp 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

Bài 14 trang 37 SBT Toán 10 Tập 2: Cho khuôn mẫu số liệu:     21     22     23     24     25...

Bài 15 trang 38 SBT Toán 10 Tập 2: Biểu thiết bị đoạn trực tiếp ở Hình 2 màn biểu diễn thu nhập trung bình đầu người/năm của nước ta ở một số trong những năm vô quy trình tiến độ kể từ 1986 cho tới 2020...

Bài 16 trang 38 SBT Toán 10 Tập 2: Biểu thiết bị đoạn trực tiếp ở Hình 3 màn biểu diễn số lượt khách hàng vào một trong những cửa hàng trong thời gian ngày đầu khai trương thành lập bên trên một số trong những mốc thời hạn...

Xem thêm: bị bỏng nước sôi kiêng ăn gì

Bài 17 trang 38 SBT Toán 10 Tập 2: Cho khuôn mẫu số liệu:     1     11     13     15     17       21...

Bài 18 trang 38 SBT Toán 10 Tập 2: Kết ngược dự đoán sức nóng phỏng tối đa vô 10 ngày liên tục ở Nghệ An thời điểm cuối tháng 01 năm 2022 được cho tới ở trên bảng sau:...

Bài 19 trang 38 SBT Toán 10 Tập 2: Biểu thiết bị đoạn trực tiếp ở Hình 4 cho biết thêm thành phẩm đua Ngoại ngữ ở câu lạc cỗ của Dũng (đường đường nét liền) và Hoàng (đường đường nét đứt đậm) qua loa 9 đợt đánh giá...