các chức vụ trong quân đội

Tổng hợp ý các chức vụ trong quân đội dân chúng Việt Nam

Bạn đang xem: các chức vụ trong quân đội

Tổng hợp ý các chức vụ trong quân đội dân chúng Việt Nam

Về yếu tố này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

1. Các dịch vụ nhập quân group dân chúng Việt Nam

Theo Điều 11 Luật Sĩ quan liêu Quân group dân chúng nước ta 1999 (sửa thay đổi 2008, 2014), dịch vụ phòng ban nhập quân group dân chúng nước ta bao gồm có:

- Sở trưởng Sở Quốc phòng;

- Tổng Tham mẹo trưởng; Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị;

- Chủ nhiệm Tổng viên, Tổng viên trưởng, Chính ủy Tổng cục;

- Tư mệnh lệnh Quân quần thể, Chính ủy Quân khu; Tư mệnh lệnh Quân chủng, Chính ủy Quân chủng; Tư mệnh lệnh Sở group Biên chống, Chính ủy Sở group Biên phòng;

- Tư mệnh lệnh Quân đoàn, Chính ủy Quân đoàn; Tư mệnh lệnh Binh chủng, Chính ủy Binh chủng; Tư mệnh lệnh Vùng Hải quân, Chính ủy Vùng Hải quân;

- Sư trưởng đoàn, Chính ủy Sư đoàn; Chỉ huy trưởng Sở lãnh đạo quân sự chiến lược tỉnh, TP.HCM trực nằm trong Trung ương (sau trên đây gọi là cấp cho tỉnh), Chính ủy Sở lãnh đạo quân sự chiến lược cấp cho tỉnh; Chỉ huy trưởng Sở lãnh đạo Sở group Biên chống cấp cho tỉnh, Chính ủy Sở lãnh đạo Sở group Biên chống cấp cho tỉnh;

- Lữ trưởng đoàn, Chính ủy Lữ đoàn;

- Trung trưởng đoàn, Chính ủy Trung đoàn; Chỉ huy trưởng Ban lãnh đạo quân sự chiến lược thị trấn, quận, thị xã, TP.HCM nằm trong tỉnh (sau trên đây gọi là cấp cho huyện), Chính trị viên Ban lãnh đạo quân sự chiến lược cấp cho huyện;

- Tiểu trưởng đoàn, Chính trị viên Tiểu đoàn;

- Đại group trưởng, Chính trị viên Đại đội;

- Trung group trưởng.

Trong đó:

- Chức vụ, chức vụ tư­ơng đư­ơng với dịch vụ quy tấp tểnh bên trên những điểm c, d và đ khoản 1 Điều 11 Luật Sĩ quan liêu Quân group dân chúng nước ta 1999 (sửa thay đổi 2008, 2014) tự nhà nước quy tấp tểnh.

- Chức vụ, chức vụ tương tự với dịch vụ quy tấp tểnh bên trên những điểm e, g, h, i, k và l khoản 1 Điều 11 Luật Sĩ quan liêu Quân group dân chúng nước ta 1999 (sửa thay đổi 2008, 2014) tự Sở trưởng Sở Quốc chống quy tấp tểnh.

2. Cấp bậc quân hàm tối đa so với dịch vụ nhập quân group dân chúng Việt Nam

Cụ thể bên trên khoản 1 Điều 15 Luật Sĩ quan liêu Quân group dân chúng nước ta 1999 (sửa thay đổi 2008, 2014), cấp độ quân hàm tối đa so với dịch vụ nhập quân group dân chúng nước ta được quy tấp tểnh như sau:

2.1. Các dịch vụ nhập quân group dân chúng nước ta so với cấp cho tướng

* Đại tướng

- Sở trưởng Sở Quốc chống (đương nhiệm lúc này là Đại tướng mạo Phan Văn Giang)

- Tổng Tham mẹo trưởng (đương nhiệm lúc này là Thượng tướng mạo Nguyễn Tân Cương)

- Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị (đương nhiệm lúc này là Đại tướng mạo Lương Cường)

* Thượng tướng mạo, Đô đốc Hải quân

- Thứ tr­ưởng Sở Quốc chống đem cấp độ quân hàm tối đa là Thượng tướng mạo, Đô đốc Hải quân không thật sáu người;

Các Thứ tr­ưởng Sở Quốc chống đương nhiệm lúc này bao gồm:

+ Thượng tướng mạo Hoàng Xuân Chiến

+ Thượng tướng mạo Lê Huy Vịnh

+ Thượng tướng mạo Võ Minh Lương

+ Thượng tướng mạo Vũ Hải Sản

+ Thượng tướng mạo Phạm Hoài Nam

+ Thượng tướng mạo Nguyễn Tân Cương

- Phó Tổng Tham m­ưu trư­ởng, Phó Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị: từng dịch vụ đem cấp độ quân hàm tối đa là Thượng tướng mạo không thật thân phụ người;

- Giám đốc, Chính ủy Học viện Quốc phòng;

* Trung tướng mạo, Phó Đô đốc Hải quân

- Tư mệnh lệnh, Chính ủy: Quân quần thể, Quân chủng, Sở group Biên phòng; Chủ nhiệm Tổng viên, Tổng viên trưởng, Chính ủy Tổng cục; Trưởng Ban Cơ yếu đuối Chính phủ;

- Tư mệnh lệnh, Chính ủy Sở Tư lệnh: Thủ đô TP Hà Nội, Thành phố Xì Gòn, Cảnh sát đại dương Việt Nam;

- Giám đốc, Chính ủy những học tập viện: Lục quân, Chính trị, Kỹ thuật quân sự chiến lược, Hậu cần thiết, Quân y;

Xem thêm: phân tích đất nước 9 câu đầu

- Hiệu trưởng, Chính ủy những ngôi trường sĩ quan: Lục quân I, Lục quân II, Chính trị;

- Phó Giám đốc Học viện Quốc chống đem cấp độ quân hàm tối đa là Trung tướng mạo không thật thân phụ người; Phó Chính ủy Học viện Quốc chống đem cấp độ quân hàm tối đa là Trung tướng mạo là 1 trong những người;

- Cục trưởng những cục: Tác chiến, Quân huấn, Quân lực, Dân quân tự động vệ, Tổ chức, Cán cỗ, Tuyên huấn, Nhà ngôi trường, Tác chiến năng lượng điện tử, Công nghệ vấn đề, Cứu hộ - Cứu nàn, Đối ngoại;

- Chánh Thanh tra Sở Quốc phòng; Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương là Phó Chánh án Tòa án dân chúng tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát dân chúng tối cao;

- Chánh Văn chống Quân ủy Trung ương - Văn chống Sở Quốc phòng;

- Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng;

- Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân group 108;

* Thiếu tướng mạo, Chuẩn Đô đốc Hải quân

-Tư mệnh lệnh, Chính ủy: Quân đoàn, Binh chủng, Vùng Hải quân, Vùng Cảnh sát biển;

- Cục trưởng những cục: chỉ vệ bình an Quân group, Khoa học tập quân sự chiến lược, Tài chủ yếu, Kế hoạch và Đầu tư, Quân nó, Điều tra hình sự, Tiêu chuẩn chỉnh - Đo lường - Chất lượng, Dân vận, Chính sách, Kinh tế, Cơ yếu đuối,...

- Viện trưởng: Viện Khoa học tập và Công nghệ quân sự chiến lược, Viện Lịch sử quân sự chiến lược nước ta, Viện 26, Viện 70;

- Giám đốc, Chính ủy những học tập viện: Phòng ko - Không quân, Hải quân, Biên chống, Khoa học tập quân sự;

- Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã;

- Tư mệnh lệnh những Binh đoàn Quốc chống - Kinh tế: 11, 12, 15, 16 và 18;

- Tư mệnh lệnh, Chính ủy Sở Tư mệnh lệnh chỉ vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Chủ nhiệm Chính trị: Quân quần thể, Quân chủng, Sở group Biên chống, Học viện Quốc chống, Sở Tổng Tham mẹo, Tổng viên Hậu cần thiết, Tổng viên Kỹ thuật, Tổng viên Công nghiệp Quốc chống, Tổng viên II; Cục trưởng Cục Chính trị nằm trong Tổng viên Chính trị;

- Một Phó Tham mẹo trưởng là Tắc thư hoặc Phó Tắc thư Đảng ủy Sở Tham mẹo Quân quần thể, Quân chủng, Sở group Biên phòng;

- Một Phó Chủ nhiệm Chính trị là Tắc thư hoặc Phó Tắc thư Đảng ủy Cục Chính trị Quân quần thể, Quân chủng, Sở group Biên phòng;

- Tổng Biên tập dượt Báo Quân group dân chúng, Tổng Biên tập dượt Tạp chí Quốc chống toàn dân;

- Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội;

- Tổng Giám đốc, một Phó Tổng Giám đốc là Tắc thư Đảng ủy Tập đoàn Viễn thông Quân đội;

- Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga;

- Giám đốc: Bệnh viện 175, Bệnh viện 103, Viện Y học tập truyền thống cổ truyền Quân group, Viện Bỏng quốc gia;

- Chủ nhiệm những khoa nằm trong Học viện Quốc phòng: Lý luận Mác - Lênin; Công tác Đảng, công tác làm việc chủ yếu trị; Chiến lược; Chiến dịch;

- Trợ lý Sở trưởng Sở Quốc chống, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn chống Sở Tổng Tham mẹo, Chánh Văn chống Tổng viên Chính trị;

- Chức vụ cấp cho phó của cấp cho trưởng quy tấp tểnh bên trên điểm c Điều 15 Luật Sĩ quan liêu Quân group dân chúng nước ta 1999 (sửa thay đổi 2008, 2014) đem cấp độ quân hàm tối đa là Thiếu tướng

2.2. Các dịch vụ nhập quân group dân chúng nước ta so với cấp cho tá

* Đại tá

- Sư trưởng đoàn, Chính ủy Sư đoàn; Chỉ huy trưởng, Chính ủy Sở lãnh đạo quân sự chiến lược cấp cho tỉnh; Chỉ huy trưởng, Chính ủy Sở lãnh đạo Sở group Biên chống cấp cho tỉnh;

- Lữ trưởng đoàn, Chính ủy Lữ đoàn;

* Thượng tá: Trung trưởng đoàn, Chính ủy Trung đoàn; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban lãnh đạo quân sự chiến lược cấp cho huyện;

* Trung tá: Tiểu trưởng đoàn, Chính trị viên Tiểu đoàn

* Thiếu tá: Đại group trưởng, Chính trị viên Đại đội

Ngoài đi ra, so với dịch vụ Trung group trưởng thì cấp độ quân hàm tối đa so với dịch vụ này là Đại úy.

>>> Xem thêm: Hệ thống cấp độ nhập quân group năm 2022? Làm sao nhằm nhận thấy được những cấp độ nhập quân group hiện nay nay?

Bảng lương bổng cấp độ quân hàm sĩ quan liêu quân group nhân dân; sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu công an dân chúng năm 2022?

Phân biệt quân nhân có tính chuyên nghiệp và sĩ quan liêu quân group dân chúng Việt Nam? Điều khiếu nại nâng lương bổng so với quân nhân có tính chuyên nghiệp và sĩ quan liêu quân group 2022?

Xem thêm: hậu quả của tệ nạn xã hội

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của công ty chúng tôi giành riêng cho người tiêu dùng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng giắt, hí hửng lòng gửi về Thư điện tử [email protected].