biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

Câu hỏi:

18/06/2019 133,176

Bạn đang xem: biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

A.  Pha ban sơ của nước ngoài lực tuần trả tính năng lên vật.

Đáp án chủ yếu xác

B.  Biên phỏng của nước ngoài lực tuần trả tính năng lên vật.

C. Tần số của nước ngoài lực tuần trả tính năng lên vật.

D. Hệ số lực cản (của yêu tinh sát nhớt) tính năng lên vật.

Chọn A

Dao động chống bức: Là giao động Chịu đựng tính năng của nước ngoài lực biến hóa thiên tuần trả theo đòi thời hạn F = F0cos(wt + j) với F0 là biên phỏng của nước ngoài lực.

  + Ban đầu giao động của hệ là 1 trong giao động phức tạp tự sự tổ hợp của giao động riêng biệt và giao động chống bức tiếp sau đó giao động riêng biệt tắt dần dần vật tiếp tục giao động ổn định toan với tần số của nước ngoài lực.

  + Biên phỏng của giao động chống bức tăng nếu như biên phỏng nước ngoài lực (cường phỏng lực) tăng và ngược lại.

  + Biên phỏng của giao động chống bức rời nếu như lực cản môi trường xung quanh tăng và ngược lại.

  + Biên phỏng của giao động chống bức tăng nếu như phỏng chênh nghiêng đằm thắm tần số của nước ngoài lực và tần số giao động riêng biệt rời.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi fake một con cái rung lắc đơn lên rất cao theo đòi phương trực tiếp đứng (coi chiều nhiều năm của con cái rung lắc đơn ko đổi) thì tần số giao động điều tiết của chính nó sẽ:

A. giảm vì thế tốc độ trọng ngôi trường thuyên giảm phỏng cao.

B.  tăng vì thế chu kì giao động điều tiết của chính nó rời.

C. tăng vì thế tần số giao động điều tiết của chính nó tỉ lệ thành phần nghịch ngợm với tốc độ trọng ngôi trường.

D.   không thay đổi vì thế chu kì giao động điều tiết của chính nó ko tùy theo tốc độ trọng ngôi trường.

Câu 2:

Con rung lắc lốc xoáy giao động điều tiết, Lúc tăng lượng của vật lên 4 phen thì tần số giao động của vật:

A. tăng thêm 4 phen.

B. sụt giảm 4 phen.

C. tăng thêm gấp đôi.

D. sụt giảm gấp đôi.

Câu 3:

Một con cái rung lắc lốc xoáy bao gồm vật với lượng m và lốc xoáy có tính cứng k ko thay đổi, giao động điều tiết. Nếu lượng m=200g thì chu kì giao động của con cái rung lắc là 2s. Để chu kì con cái rung lắc là 1s thì lượng m bằng:

Xem thêm: hình nền cảnh đẹp

A. 200g

B. 100g

C. 50g

D. 800g

Câu 4:

Một vật nhỏ triển khai giao động điều tiết với phương trình x=10cos(4πt+π2) (cm) với t tính vì chưng giây. Động năng của vật bại liệt biến hóa thiên với chu kì bằng:

A. 1,00s

B. 1,50s

C. 0,50s

D. 0,25s

Câu 5:

Vật với lượng m treo nhập lốc xoáy có tính cứng k. Kích mến mang lại vật giao động điều hoà với biên phỏng 3cm, thì chu kì giao động của chính nó là T = 0,3s. Nếu kích ứng mang lại vật giao động với biên phỏng vì chưng 6cm thì chu kì biến hóa thiên của động năng là:

A. 0,15s

B. 0,3s

C. 0,6s

D. 0,423s

Câu 6:

Một con cái rung lắc đơn với chiều nhiều năm l, trong vòng thời hạn Δt nó thực hiện nay được 6 giao động. Người tớ giảm sút phỏng nhiều năm của chính nó cút 16 centimet, cũng trong vòng thời hạn Δt như trước đó nó triển khai được 10 giao động. Chiều nhiều năm ban sơ của con cái rung lắc là:

A. l = 25m.

B. l = 25cm.

C. l = 9m.

D. l = 9cm.

Xem thêm: lớp avatar nhóm ngầu

TÀI LIỆU VIP VIETJACK