bảng thanh toán tiền lương

Tiền lương là quyền lợi tuy nhiên người làm việc xứng danh sẽ có được Lúc bọn họ thao tác chuyên cần sẽ tạo rời khỏi thành phầm làm việc của tôi. Để đáp ứng sự rõ nét thân thiết công ty và người làm việc, bảng thanh toán tiền lương là 1 bệnh kể từ cần thiết.

Bạn đang xem: bảng thanh toán tiền lương

Cùng Kế toán Lê Ánh mò mẫm hiểu bảng thanh toán tiền lương là gì? Cách lập và xem thêm những mẫu bảng thanh toán tiền lương theo đuổi quy lăm le mới mẻ nhất

1. Bảng giao dịch thanh toán chi phí lương bổng là gì?

Bảng giao dịch thanh toán chi phí lương là list toàn bộ nhân viên cấp dưới và tổng số chi phí lương bổng tuy nhiên doanh nghiệp nên trả mỗi tháng mang lại nhân viên cấp dưới. Đây là biên bạn dạng lương bổng thưởng sau thời điểm doanh nghiệp quyết toán với những người làm việc. Sau Lúc phân phát lương bổng, kế toán tài chính cần thiết đánh giá, thanh tra rà soát và giao dịch thanh toán chi phí lương bổng cho những người làm việc.
bảng thanh toán tiền lương nằm trong loại bệnh kể từ nào

Bảng giao dịch thanh toán chi phí lương bổng là loại bệnh kể từ về chi phí lương bổng làm việc, nằm trong chứng kể từ nối tiếp toán.

Xem thêm: Chứng kể từ kế toán tài chính là gì

2. Tổng thích hợp khuôn bảng thanh toán tiền lương hiện nay hành

Nhân viên kế toán tài chính cần thiết nắm vững quy lăm le về bảng lương bổng cá nhân tương tự cơ hội lập đúng đắn nhất nhằm ko vi phạm quy lăm le của công ty và non sông. Dưới đó là một vài mẫu bảng lương bổng cá nhân cơ bạn dạng canh ty kế toán tài chính và công ty rất có thể xem thêm.

Download: Tổng thích hợp khuôn bảng thanh toán tiền lương

2.1. Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo đuổi Thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo đuổi Thông tư 200

2.2. Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo đuổi Thông tư 133

Bảng giao dịch thanh toán chi phí lương

Hướng dẫn cơ hội lập Bảng giao dịch thanh toán chi phí lương bổng theo đuổi thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng giao dịch thanh toán chi phí lương bổng được lập mỗi tháng. Thương hiệu nhằm lập Bảng giao dịch thanh toán chi phí lương bổng là những bệnh kể từ tương quan như: Bảng chấm công, phiếu xác nhận thành phầm hoặc việc làm trả thành…

- Cột A, B: Ghi số trật tự, bọn họ thương hiệu của những người làm việc thừa kế lương bổng.

- Cột 1, 2: Ghi bậc lương bổng, thông số lương bổng của những người làm việc.

- Cột 3, 4: Ghi số thành phầm và số chi phí tính theo đuổi lương bổng thành phầm.

- Cột 5, 6: Ghi số công và số chi phí tính theo đuổi lương bổng thời hạn.

- Cột 7, 8: Ghi số công và số chi phí tính theo đuổi lương bổng thời hạn hoặc ngừng, nghỉ ngơi việc tận hưởng những loại % lương bổng.

- Cột 9: Ghi những khoản phụ cấp cho nằm trong quỹ lương bổng.

- Cột 10: Ghi số phụ cấp cho không giống được xem vô thu nhập của những người làm việc tuy nhiên ko nằm trong quỹ lương bổng, quỹ thưởng.

- Cột 11: Ghi tổng số chi phí lương bổng và những khoản phụ cấp cho tuy nhiên người làm việc thừa kế.

- Cột 12: Ghi số chi phí ứng trước kỳ I của từng người.

- Cột 13, 14, 15, 16: Ghi những khoản nên khấu trừ ngoài lương bổng của những người làm việc và tính rời khỏi tổng số chi phí nên khấu trừ vô mon.

- Cột 17: Ghi số chi phí ứng trước kỳ I của từng người.

- Cột C: Người làm việc ký nhận Lúc nhận lương bổng kỳ II.

Cuối hàng tháng địa thế căn cứ vô bệnh kể từ tương quan, kế toán chi phí lương lập Bảng giao dịch thanh toán chi phí lương bổng gửi mang lại kế toán tài chính trưởng soát xét kết thúc trình mang lại giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt, gửi mang lại kế toán tài chính lập phiếu chi và phân phát lương bổng. Bảng giao dịch thanh toán chi phí lương bổng được lưu bên trên chống (ban) kế toán tài chính của đơn vị chức năng.

Mỗi thứ tự lĩnh lương bổng, người làm việc nên thẳng ký vô cột "Ký nhận" hoặc người nhận hộ nên ký thay cho.

Xem thêm: Cách Làm Bảng Chấm Công Excel Mới Nhất

2.3. Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo đuổi Quyết lăm le 48

Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo đuổi ra quyết định 48

2.4. Mẫu bảng thanh toán tiền lương Excel

Mẫu bảng thanh toán tiền lương Excel

2.5. Mẫu bảng thanh toán tiền lương thực hiện tăng giờ

Mẫu bảng thanh toán tiền lương thực hiện tăng giờ

2.6. Mẫu bảng thanh toán tiền lương mướn ngoài

Bảng giao dịch thanh toán chi phí mướn ngoài

3. Cách thực hiện bảng thanh toán tiền lương Excel

Việc thành thục lập bảng giao dịch thanh toán lương bổng vô excel là nên vì thế tài năng phần mềm và gia tốc dùng của bọn chúng trong các việc trình độ ở địa điểm kế toán tài chính.

3.1. Các hàm Excel cơ bạn dạng dùng Lúc thực hiện bảng thanh toán tiền lương

*Hàm IF: =IF (điều khiếu nại, độ quý hiếm A, độ quý hiếm B).

 • Giá trị là A nếu như ĐK được thỏa mãn nhu cầu và B nếu như ĐK ko được thỏa mãn nhu cầu.

*Hàm COUNT (Đếm số phạm vi chứa số): =COUNT(value1, [value2], …)

 • Value1 là phạm vi dù muốn đếm số.
 • Value2 là phạm vi dù bổ sung muốn đếm số.

*Hàm COUNTIF (Đếm dù theo đuổi điều kiện): =COUNTIF(phạm vi, chi phí chí)

Xem thêm: tạo chữ ký đẹp theo tên

 • Phạm vi: Vùng tài liệu cần thiết đếm
 • Tiêu chí: Một số, biểu thức, tham ô chiếu dù hoặc chuỗi văn bạn dạng xác lập những dù cần thiết đếm

*Hàm Sumif (Tính tổng theo đuổi điều kiện): =SUMIF(range, criteria, [sum_range])

 • Range: Phạm vi tài liệu nhằm nhận xét theo đuổi ĐK. Các dù trong những phạm vi nên là số hoặc thương hiệu, mảng hoặc tham ô chiếu đem chứa chấp số
 • Criteria: Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, văn bạn dạng hoặc hàm nhằm xác lập những dù cần thiết thêm
 • Sum_range: Các dù thực tiễn cần thiết tăng nếu như những dù không giống với những dù được chỉ định và hướng dẫn vô phạm vi sẽ tiến hành tăng vào

*Hàm VLOOKUP 

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

 • Là hàm mò mẫm kiếm vấn đề vô vùng tài liệu.

»» Tham khảo tăng cơ hội dùng các hàm Excel cơ bản qua quýt đoạn phim chỉ dẫn của giáo viên khóa đào tạo tin cậy học tập văn chống bên trên trung tâm Lê Ánh bên dưới đây »»

3.2. Cách tạo ra bảng thanh toán tiền lương bên trên excel

Bước 1: Xác lăm le nội dung bảng lương

 • Thông tin cậy công ty bao gồm thương hiệu và địa điểm.
 • Tiêu đề: “Bảng giao dịch thanh toán chi phí lương”.
 • Nội dung: Bao bao gồm đối tượng người dùng tính lương bổng (họ tên), vấn đề tính lương bổng (thông tin cậy nhân viên cấp dưới, chấm công...), kể từ bại xác lập được số chi phí ứng. Tổng thích hợp toàn bộ những khoản tăng (lương, thưởng, v.v.) và hạn chế (tạm ứng, khấu trừ lương bổng, thuế, v.v.) nhằm xác lập số chi phí nên trả cho từng nhân viên cấp dưới vô mon.
 • Số tiền: xác nhận lại đích tổng lương bổng nên trả vô tháng
 • Thời gian tham lập bảng và người phụ trách ký nhằm đáp ứng hạ tầng pháp luật mang lại việc tính, giám sát và giao dịch thanh toán chi phí lương bổng mang lại nhân viên cấp dưới.

Bước 2: Thêm vấn đề lương bổng của những người lao động

 • Gồm đem "Bậc lương" và "Hệ số lương"
 • Thông tin cậy tương quan cho tới người làm việc gồm những:...

Hai mục này thông thường được quản lý và vận hành vô tuột ĐK làm việc hoặc thích hợp đồng làm việc.

Bước 3: Lấy vấn đề kể từ bảng chấm công

 • Cột Số lượng thành phầm được dùng nhằm theo đuổi dõi từng nhân viên cấp dưới tiếp tục hoàn thành xong (hoặc bán) từng nào thành phầm.
 • Cột Số công là số thời hạn nhân viên cấp dưới thao tác vô Bảng chấm công.

Bước 4: Xác lăm le những khoản tiếp tục tạm thời ứng

 • Kế toán xác lập số ứng trước chi phí lương bổng vô mon địa thế căn cứ vô Bảng theo đuổi dõi ứng trước (Sổ quỹ hoặc
 • Bảng theo đuổi dõi ứng trước riêng biệt, số ứng trước ko trả nhập được trừ vô chi phí lương bổng mon hiện nay đem nhằm tính tổng số ứng trước cho những mon.

Bước 5: Tính những khoản trích theo đuổi lương

 • Gồm chi phí đóng góp bảo đảm, nộp thuế thu nhập cá thể,...

Bước 6: Xác lăm le số thực phẩm lĩnh theo đuổi tháng

Số thực phẩm lĩnh = Tổng lương bổng thích hợp đồng – Số chi phí ứng trước – Khoản trích theo đuổi lương

4. Quy trình luân gửi bảng thanh toán tiền lương

- Kế toán tính lương bổng trả mang lại từng đối tượng người dùng theo đuổi quy định tài chủ yếu của doanh nghiệp địa thế căn cứ vô thích hợp đồng và lợi nhuận của nhân viên cấp dưới vô mon.

- Sở phận nhân sự tính lương bổng và chấm công dựa vào số ngày công thực tiễn.

- Kế toán sẵn sàng bảng lương bổng và thu nhập nên trả.

- Nhân sự gửi phiếu lương bổng hạ tầng mang lại kế toán tài chính.

- Căn cứ vô chi phí lương bổng thừa kế và chi phí lương bổng hạ tầng, kế toán tài chính tụ họp tổng chi phí lương bổng nên trả.

- Kế toán đo lường và tính toán số chi phí bảo đảm nó tế, bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp và thuế thu nhập cá thể tuy nhiên nhân viên cấp dưới nên khấu trừ và nộp.

- Kế toán hoàn thành xong không thiếu những khoản trích, những tiêu chuẩn nên nộp, số lương bổng sót lại.

- Nếu trả lương bổng vì chưng chi phí mặt mũi thì kế toán tài chính lập phiếu chi. Để trả lương bổng qua quýt ngân hàng, kế toán tài chính nên ủy nhiệm chi.

- Kế toán gửi giấy tờ ủy nhiệm chi mang lại ngân hàng hoặc phiếu chi mang lại thủ quỹ.

- Thủ quỹ giao dịch thanh toán và gửi chi phí mang lại phần tử Nhân sự.

- Sở phận nhân sự ký xác nhận nhận chi phí.

- Người làm việc nhận lương bổng và ký xác nhận.

Lập bảng thanh toán tiền lương là việc làm cơ bạn dạng tuy nhiên người học tập và thực hiện kế toán tài chính cần được biết. Theo Điểm lưu ý, quy tế bào và ĐK hoạt động và sinh hoạt của từng công ty sẽ sở hữu được những cơ hội trả lương bổng không giống nhau. Do bại, cần thiết nắm vững những vấn đề cơ bạn dạng nhằm tách sơ sót.

Xem thêm:

 • Hạch toán ngân sách chi phí lương bổng hợp thức có nhu cầu các gì
 • Cách đánh giá ngân sách chi phí lương bổng trước lúc quyết toán thuế TNDN
 • Toàn cỗ những yếu tố về chi phí lương bổng vô doanh nghiệp
 • Toàn cỗ khuôn biểu về chi phí lương bổng theo đuổi thông tư 200
 • Mẫu Bảng phân chia chi phí lương bổng và bảo đảm xã hội theo đuổi thông tư 133/2016/TT-BTC

Mong rằng những share của Kế toán Lê Ánh về bảng thanh toán tiền lương vô nội dung bài viết tiếp sau đây tiếp tục hữu ích với các bạn đọc

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo và giảng dạy kế toán tài chính thực hành thực tế đáng tin tưởng nhất lúc này, tiếp tục tổ chức triển khai thành công xuất sắc thật nhiều khóa đào tạo nguyên tắc kế toán tài chính, khóa học tập kế toán tài chính tổng hợp online/ offline, khóa học tập kế toán tài chính thuế chuyên sâu sắc, khóa học tập phân tách report tài chính... và tương hỗ liên kết tuyển chọn dụng mang lại sản phẩm ngàn học tập viên.

Nếu như bạn thích nhập cuộc các khóa học tập nối tiếp toán của trung tâm Lê Ánh thì rất có thể contact đường dây nóng tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh

Ngoài các khóa học tập nối tiếp toán thì trung tâm Lê Ánh còn hỗ trợ các khóa học tập xuất nhập khẩu online - offline, khóa học tập chủ yếu nhân sự online - offline chất lượng rất tốt lúc này.

Thực hiện nay bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM

Xem thêm: bình tây đại nguyên soái