ban bí thư và bộ chính trị ai to hơn

Sáng 31/1, bên trên Thành Phố Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lượt loại nhất bầu Sở Chính trị, Tổng Bế Tắc thư, Ban Bế Tắc thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Trung tâm Báo chí Đại hội XIII trân trọng gửi những phòng ban báo mạng Danh sách Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Bạn đang xem: ban bí thư và bộ chính trị ai to hơn

Tổng Bế Tắc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương kế tiếp tin tưởng bầu lưu giữ chức Tổng Bế Tắc thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

I- BỘ CHÍNH TRỊ

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bế Tắc thư, Chủ tịch nước

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng mạo Chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bế Tắc thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV TP. Hồ Chí Minh Hà Nội

5. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Sở Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

6. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án dân chúng tối cao

7. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân team dân chúng Việt Nam

8. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Sở trưởng Sở Tài chính

9. Đồng chí Phan Văn Giang, Thứ trưởng Sở Quốc chống, Tổng Tham mưu đồ trưởng Quân team dân chúng Việt Nam

10. Đồng chí Tô Lâm, Sở trưởng Sở Công an

11. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

12. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

13. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng mạo nhà nước, Sở trưởng Sở Ngoại giao

Xem thêm: câu ca dao về mẹ

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bế Tắc thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị vương quốc Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

17. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chủ yếu Trung ương

18. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

II- BAN BÍ THƯ

Ban Bế Tắc thư Trung ương khoá XIII bao gồm một vài đồng chí Uỷ viên Sở Chính trị được Sở Chính trị cắt cử nhập cuộc Ban Bế Tắc thư và 5 đồng chí được bầu bên trên Hội nghị lượt loại nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

1. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Sở trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

2. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm túc trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn chống Trung ương Đảng

4. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân team dân chúng Việt Nam

III- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu thực hiện Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Thay mặt mũi Sở Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng mạo nhà nước tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tin tưởng bầu thực hiện Tổng Bế Tắc thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản VN khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng.

Nguồn: Trung tâm báo mạng Đại hội XIII  

Xem thêm: hình xe tăng