bài tập làm tròn số đến hàng chục hàng trăm


Làm tròn trặn những số 2 864, 3 058 và 4 315 cho tới hàng trăm, hàng ngàn. Rô-bốt, Việt và Mai nằm trong rẽ thăm hỏi một nông trại, Rô-bốt kiểm điểm được có một 242 con cái gà

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Hoạt động

Bạn đang xem: bài tập làm tròn số đến hàng chục hàng trăm

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Làm tròn trặn những số 2 864, 3 058 và 4 315 cho tới hàng trăm, hàng ngàn.

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn trặn số lên tới mức hàng trăm, tao đối chiếu chữ số sản phẩm đơn vị chức năng với 5. Nếu chữ số sản phẩm đơn vị chức năng nhỏ hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

- Khi thực hiện tròn trặn số lên tới mức hàng ngàn, tao đối chiếu chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm nhỏ hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

Lời giải chi tiết:

- Làm tròn trặn cho tới sản phẩm chục

- Làm tròn trặn cho tới sản phẩm trăm

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Rô-bốt, Việt và Mai nằm trong rẽ thăm hỏi một nông trại, Rô-bốt kiểm điểm được có một 242 con kê. Khi thực hiện tròn trặn số cho tới sản phẩm chục:

Mai nói: “Trang trại có tầm khoảng 1 240 con cái gà”.

Việt nói: “Trang trại có tầm khoảng 1 250 con cái gà”.

Theo em, chúng ta này thưa đúng?

Phương pháp giải:

- sát dụng thủ tục tròn trặn cho tới hàng trăm rồi vấn đáp thắc mắc của đề bài xích.

- Khi thực hiện tròn trặn số lên tới mức hàng trăm, tao đối chiếu chữ số sản phẩm đơn vị chức năng với 5. Nếu chữ số sản phẩm đơn vị chức năng nhỏ hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Vậy chúng ta Mai thưa chính.

Luyện tập luyện

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: chứng minh 3 đường trung tuyến đồng quy

Bài 1

Trong tủ sách đem 6 745 cuốn sách. Hỏi từng chúng ta đã thử tròn trặn số sách cơ cho tới sản phẩm nào?

Phương pháp giải:

Quan sát giành và vận dụng lý thuyết thực hiện tròn trặn cho tới hàng trăm, hàng ngàn rồi vấn đáp thắc mắc của đề bài xích.

Lời giải chi tiết:

- Quý Khách phái nam thưa nhập tủ sách có tầm khoảng 6 750 cuốn sách. Quý Khách phái nam đã thử tròn trặn số sách cho tới hàng trăm.

- Quý Khách phái nữ thưa nhập tủ sách có tầm khoảng 6 700 cuốn sách. Quý Khách phái nữ đã thử tròn trặn số sách cho tới hàng ngàn.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Số?

Quan sát những máy “làm tròn trặn số” rồi dò xét số quí phù hợp với máy sau cùng.

Phương pháp giải:

-Quan sát tao thấy những số được sản xuất tròn trặn cho tới hàng ngàn. Từ cơ em thực hiện tròn trặn số 4 516 cho tới hàng ngàn.

- Khi thực hiện tròn trặn số lên tới mức hàng ngàn, tao đối chiếu chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm nhỏ hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tao thấy những số được sản xuất tròn trặn cho tới hàng ngàn. 

Vậy số 4516 thực hiện tròn trặn cho tới hàng ngàn được số 4500.

 


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối học thức - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết chung con cái lớp 3 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.