bài 39 so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 39 so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Số?

Phương pháp giải:

Muốn dò la số rộng lớn cấp bao nhiêu thứ tự số nhỏ nhắn tớ lấy số rộng lớn phân tách mang đến số nhỏ nhắn.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Số?

a) Đoạn trực tiếp AB dài hơn nữa đoạn trực tiếp CD là ....... centimet.

b) Đoạn trực tiếp AB lâu năm cấp .......... thứ tự đoạn trực tiếp CD.

Phương pháp giải:

a) Tìm hiệu của đoạn trực tiếp AB và CD

Xem thêm: tiếng anh 10 unit 10 global success

b) Muốn dò la đoạn trực tiếp AB lâu năm cấp đoạn trực tiếp CD từng nào thứ tự tớ lấy phỏng lâu năm đoạn trực tiếp AB phân tách mang đến phỏng lâu năm đoạn trực tiếp CD.

Lời giải chi tiết:

a) Đoạn trực tiếp AB dài hơn nữa đoạn trực tiếp CD là 12 centimet. (Vì 18 centimet - 6 centimet = 12 cm)

b) Đoạn trực tiếp AB lâu năm cấp 3 thứ tự đoạn trực tiếp CD. (Vì 18 : 6 = 3)

Câu 3

Lớp học tập cờ vua sở hữu 27 các bạn, lớp học tập đá cầu sở hữu 9 các bạn. Hỏi số bạn làm việc cờ vua cấp bao nhiêu thứ tự số bạn làm việc đá cầu?

Phương pháp giải:

Muốn dò la đáp án tớ lấy số bạn làm việc cờ vua phân tách mang đến số bạn làm việc đá cầu.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Xem thêm: hai xe chở được 5 tấn 450kg gạo

Số bạn làm việc cờ vua cấp số bạn làm việc đá cầu số thứ tự là

27 : 9 = 3 (lần)

Đáp số: 3 lần