bài 20 sông và hồ nước ngầm và băng hà

Lý thuyết sông và hồ nước. Nước ngầm và băng hàLý thuyết sông và hồ nước. Nước ngầm và bỏ xác Địa lí 6 Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường cụt gọn gàng, khá đầy đủ, dễ dàng hiểu Xem cụ thể Trả điều thắc mắc mục 2 trang 161 SGK Địa lí 6 Kết nối trí thức với cuộc sống1. Dựa nhập hình 3, em hãy cho thấy thêm nước ngầm được tạo hình ra sao. 2. Nước ngầm đa số được dùng nhập mục tiêu gì? 3. Nêu một số trong những giải pháp dùng phải chăng và bảo đảm nước ngầm. Xem điều giải Bài 1 trang 162 SGK Địa lí 6 Kết nối trí thức với cuộc sốngEm hãy kể thương hiệu những mối cung cấp nước ngọt cần thiết bên trên Trái Đất và vai trò của bọn chúng so với loài người. Xem điều giải

Bài 2 trang 162 SGK Địa lí 6 Kết nối trí thức với cuộc sống

Thu thập vấn đề và cho thấy thêm trong những sông: sông Đà, sông Luộc, sông Đuống, sông Lô, sông này là phụ lưu, sông này là chi lưu của sông Hồng.

Xem điều giải

Bài 3 trang 162 SGK Địa lí 6 Kết nối trí thức với cuộc sốngViệc khai quật nước ngầm vượt lên trước vượt số lượng giới hạn được cho phép sẽ gây nên đi ra kết quả như vậy nào? Xem điều giải