bài 15 khu vực tây nam á và nam á

B. Bài tập dượt và chỉ dẫn giải

A. Hoạt động khởi động

Kể thương hiệu một số trong những nước ở điểm Tây Nam Á và Nam Á. Nêu nắm vững của em về một trong mỗi vương quốc bại (tự nhiên, người ở, xã hội, kinh tế).

Bạn đang xem: bài 15 khu vực tây nam á và nam á

B. Hoạt động tạo hình con kiến thức

I. Khu vực Tây Nam Á

1. Tìm hiểu về địa điểm địa lí, số lượng giới hạn và Điểm sáng tự động nhiên

a) Vị trí địa lí, giới hạn

Quan sát hình 1 và bảng 1, hãy:

- Kể thương hiệu những vương quốc ở Tây Nam Á. Quốc gia này đem diện tích S lớn số 1, nhỏ nhất?

- Xác xác định trí địa lí và số lượng giới hạn của điểm Tây Nam Á:

 • Nằm trong tầm vĩ chừng nào?
 • Tiếp giáp với những vịnh, đại dương, những điểm và những lục địa nào?

b) Đặc điểm tự động nhiên

Dựa vô kỹ năng và kiến thức đang được học tập, để ý hình 2 và phát âm vấn đề, hãy hoàn thành xong bảng sau:

Đặc điểm ngẫu nhiên của điểm Tây Nam Á

Các nguyên tố tự động nhiên Đặc điểm
Địa hình  
Khí hậu  
Sông ngòi  
Cảnh quan  
Khoáng sản  

2. Tìm hiểu về Điểm sáng người ở, chủ yếu trị và kinh tế

a) Đặc điểm người ở, chủ yếu trị

Dựa vô kỹ năng và kiến thức đang được học tập, để ý bảng 1, hình 3 và phát âm vấn đề, hãy:

 • Tính tỷ lệ dân sinh tầm của điểm Tây Nam Á. Dân cư thông thường triệu tập ở những điểm này vô điểm, bên trên sao?
 • Cho biết tôn giáo này là đa số vô điểm này?
 • Nêu những biểu thị chứng minh tình hình chủ yếu trị của điểm Tây Nam Á đang được ra mắt rất rất phức tạp.

b) Đặc điểm kinh tế

Quan sát hình 4 và phát âm vấn đề, hãy mang đến biết:

 • Sự thay cho thay đổi vô nền tài chính của những nước Tây Nam Á.
 • Trình bày Điểm sáng ngành tài chính “xương sống” của không ít nước ở Tây Nam Á.
 • Tây Nam Á xuất khẩu dầu lửa cho tới những lục địa này bên trên toàn cầu.

II. Khu vực Nam Á

1. Tìm hiểu địa điểm địa lí, số lượng giới hạn và Điểm sáng tự động nhiên

a) Vị trí địa lí, giới hạn

Quan sát hình 5, hãy:

- Kể thương hiệu những vương quốc ở điểm Nam Á. Quốc gia này đem diện tích S rộng lớn nhất?

Xem thêm: sbt toán 8 bài 7

- Xác xác định trí địa lí và số lượng giới hạn của điểm Nam Á:

 • Nằm trong tầm vĩ chừng nào?
 • Tiếp giáp với những vịnh, đại dương, những điểm nào?

b) Đặc điểm tự động nhiên

- Địa hình

Quan sát hình 5 và phát âm những dù vấn đề, hãy trình làng về những miền địa hình chủ yếu của điểm Nam Á kể từ bắc xuống nam giới.

- Khí hậu

Dựa vô kỹ năng và kiến thức đang được học tập, để ý hình 6 và phát âm vấn đề, hãy:

 • Cho biết điểm Nam Á nằm phí trong đới nhiệt độ này.
 • Hoàn trở nên bảng bám theo kiểu mẫu sau giúp thấy sự phân hóa nhiệt độ của điểm Nam Á và cho biết thêm vẹn toàn nhân của sự việc phân hóa bại.
Địa điểm Nhiệt độ Lượng mưa cả năm Hướng gió
Cao nhất Thấp nhất Mùa hạ Mùa đông

Se-ra-pun-di

Mum-bai

Mun-tan

         

- Sông ngòi và phong cảnh tự động nhiên

Quan sát hình 5, 7, hãy kể thương hiệu những sông rộng lớn và những loại phong cảnh ngẫu nhiên của điểm Nam Á.

2. Tìm hiểu người ở – xã hội và Điểm sáng kinh tế

a) Dân cư - xã hội

Dựa vô kỹ năng và kiến thức đang được học tập, để ý hình 8 và phát âm vấn đề, hãy:

 • Nhận xét về tỷ lệ dân sinh của điểm Nam Á đối với điểm Tây Nam Á.
 • Kể thương hiệu những tôn giáo chủ yếu ở điểm Nam Á.
 • Nêu một số trong những biểu thị chứng minh tình hình chủ yếu trị - xã hội của điểm Nam Á vẫn tồn tại nhiều không ổn định và cho biết thêm vẹn toàn nhân.

b) Đặc điểm kinh tế

Quan sát bảng 2, phát âm vấn đề, hãy:

 • Nhận xét sự vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính của đè Độ. Sự vận động và di chuyển này đã phản ánh Xu thế cách tân và phát triển tài chính của điểm Nam Á theo phía nào?
 • Trình bày những trở nên tựu vô phát triển nông nghiệp, công nghiệp và công ty của đè Độ.

C. Hoạt động luyện tập

1. Vị trí địa lí điểm Tây Nam Á đem tác động ra làm sao đến việc cách tân và phát triển tài chính - xã hội?

Xem thêm: trong dao động điều hòa x = a cos omega t + phi vận tốc biến đổi điều hòa theo phương trình

2. Hãy hội chứng minh: Gió mùa Tây Nam là vẹn toàn nhân chủ yếu khiến cho mưa mang đến đè Độ.

D. E. Hoạt động áp dụng, lần tòi banh rộng

1. Tại sao điểm Tây Nam Á đem vĩ chừng tương tự với việt nam tuy nhiên nhiệt độ lại thô hạn và tạo hình nhiều lãng phí mạc?

2. Cho biết một số trong những biểu thị chứng minh tôn giáo đem tác động rộng lớn đến việc cách tân và phát triển tài chính - xã hội của điểm Nam Á.