bác hà có hai tấm kính hình chữ nhật

Bác Hà sở hữu nhị tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính vày 50% chiều dài

93 31/05/2023

Bài 7 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2: Bác Hà sở hữu nhị tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính vày 50% chiều nhiều năm của chính nó và chiều nhiều năm của tấm kính nhỏ đích thị vày chiều rộng lớn của tấm kính rộng lớn. Bác ghép nhị tấm kính vào nhau và ném lên mặt mũi bàn sở hữu diện tích S 0,9 m2 thì vừa vặn. Tính diện tích S của từng tấm kính.

Bạn đang xem: bác hà có hai tấm kính hình chữ nhật

Trả lời nói

Gọi chiều nhiều năm của tấm kính rộng lớn là x (m) (x > 0)

Khi cơ chiều rộng lớn của tấm kính rộng lớn là: Bác Hà sở hữu nhị tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính(m).

Diện tích của tấm kính rộng lớn là: Bác Hà sở hữu nhị tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính

Vì chiều nhiều năm của tấm kính nhỏ đích thị vày chiều rộng lớn của tấm kính rộng lớn và bằng Bác Hà sở hữu nhị tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính.

Khi cơ chiều rộng lớn của tấm kính nhỏ là: Bác Hà sở hữu nhị tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính.

Diện tích của tấm kính rộng lớn là: Bác Hà sở hữu nhị tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính

Diện tích của tấm kính rộng lớn tất tả số đợt diện tích S của tấm kính nhỏ là: Bác Hà sở hữu nhị tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính.

Vì ghép nhị tấm kính vào nhau và ném lên mặt mũi bàn sở hữu diện tích S 0,9 m2 thì vừa vặn nên tổng diện tích S nhị tấm kính là vày 0,9 m2.

Xem thêm: văn tả con sư tử lớp 4 ngắn gọn nhất

Coi diện tích S tấm kính nhỏ là 1 trong phần thì tấm kính rộng lớn là nhị phần nên là tổng diện tích S nhị tấm kính là tía phần. Khi cơ, diện tích S 1 phần là: 0,9: 3 = 0,3 (m2).

Suy rời khỏi diện tích S tấm kính nhỏ là 0,3 m2.

Từ cơ diện tích S tấm kính rộng lớn là: 0,3.2 = 0,6 m2.

Vậy diện tích S tấm kính nhỏ là 0,3 m2 và diện tích S tấm kính rộng lớn là 0,6 m2.

Xem thêm thắt lời nói giải bài bác tập dượt SGK Toán lớp 6 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

Bài 8: Ước lượng và thực hiện tròn trặn số

Bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Xem thêm: sỏi túi mật kích thước bao nhiêu thì phải mổ

Bài 10: Hai việc về phân số

Bài tập dượt cuối chương 5

Hoạt động thực hành thực tế và hưởng thụ. Chủ đề 2. Chỉ số khối khung người (BMI)