anh 11 unit 2 looking backLời giải bài xích tập luyện Unit 2 lớp 11 Looking Back trang 26, 27 nhập Unit 2: The generation gap Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 11 Unit 2.

Tiếng Anh 11 Unit 2 Looking Back (trang 26, 27) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: anh 11 unit 2 looking back

Pronunciation

(trang 26 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen and circle what you hear: contracted or full forms. Practice saying these conversations in pairs. (Nghe và khoanh tròn xoe những gì các bạn nghe được: dạng rút gọn gàng hoặc dạng vừa đủ. Thực hành thưa những cuộc đối thoại này bám theo cặp)

Bài nghe:

1. A: You (1) mustn’t / must not be rude to lớn your parents.

B: Yes, Grandma. But my parents (2) don’t / vì thế not listen to lớn má.

2. A: (3) It’s / It is 11 o’clock. Have you done your homework yet?

B: Yes, (4) I’ve / I have.

Đáp án:

1. mustn’t

2. don’t

3. It’s

4. I have

Hướng dẫn dịch:

1. A: Cháu ko được lỗ mãng với phụ huynh bản thân.

B: Vâng, thưa bà. Nhưng phụ huynh con cháu ko nghe con cháu.

2. A: Bây giờ là 11 giờ. Quý Khách đã trải bài xích tập luyện về căn nhà chưa?

B: Rồi.

Quảng cáo

Vocabulary

(trang 26 Tiếng Anh 11 Global Success): Solve the crossword. Use the words or phrases you have learn in this unit (Giải dù chữ. Sử dụng những kể từ hoặc cụm kể từ các bạn vẫn học tập nhập phần này)

DOWN

1. Lan lives in a __________  family that consists of her parents and younger sister.

2. The older _________ usually has more traditional views.

ACROSS

3. My father limits my __________. I can only use my máy tính xách tay and điện thoại thông minh to lớn watch videos or kiểm tra social truyền thông for two hours a day.

4.  I live with my __________ family in a big house, and I’m very close not only to lớn my parents, but also to lớn my grandparents, aunt, and uncle.

5. Teenagers often come into ___________ with their parents.

6. My sister is a true ____________. She has used computers and smartphones since she was young and is very good at using them.

Tiếng Anh 11 Unit 2 Looking Back (trang 26, 27) | Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Đáp án:

DOWN

1. nuclear

2. generation

ACROSS

3. screen time

4. extended

5. conflict

6. digital native

Hướng dẫn dịch:

1. Lan sinh sống nhập một mái ấm gia đình phân tử nhân bao hàm phụ huynh và em gái.

2. Thế hệ cũ thông thường với ý kiến truyền thống cuội nguồn rộng lớn.

3. Cha tôi số lượng giới hạn thời hạn bên trên màn hình hiển thị của tôi. Tôi chỉ hoàn toàn có thể dùng PC cầm tay và điện thoại thông minh lanh lợi của tớ nhằm coi đoạn phim hoặc lướt social nhì giờ thường ngày.

4. Tôi sinh sống với đại mái ấm gia đình của tớ nhập một mái ấm rộng lớn, và tôi đặc biệt thân thiện thiết không những với phụ huynh mà còn phải với các cụ, cô và chú của tôi.

5. Thanh thiếu thốn niên thông thường xung đột với phụ vương u của mình.

6. Em gái tôi là một trong những người phiên bản địa nghệ thuật số thực sự. Cô ấy vẫn dùng PC và điện thoại thông minh lanh lợi kể từ lúc còn nhỏ và dùng nó rất chất lượng.

Quảng cáo

Grammar

Xem thêm: bài 4 hóa 10 chân trời sáng tạo

(trang 27 Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the correct answers A, B, C or D to lớn complete the following sentences (Chọn đáp án trúng A, B, C hoặc D nhằm hoàn thiện những câu sau)

1. You __________ learn to lớn keep your bedroom tidy. No one can clean it for you.

A. must                    B. had to

C. mustn‘t                    D. shouldn’t

2. Fifty years ago, my grandmother ____________ stay at trang chính and vì thế all housework. She couldn't go to lớn school lượt thích her brothers.

A. must                    B. had to

C. didn't have to                    D. should

3. You ___________ wear shorts to lớn school. It's against the school rules.

A. should                    B. have to

C. mustn't                    D. don't have to

4. I think parents ___________ compare their children to lớn other's. They will become less confident in their abilities.

A. should                    B. have to

C. must                    D. shouldn’t

5. My parents respect my choices. I ___________ follow in their footsteps.

A. don’t have to                    B. mustn‘t

C. should                    D. have to

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. D

5. A

Hướng dẫn dịch:

1. Quý Khách cần học tập cơ hội lưu giữ buồng ngủ nhỏ gọn. Không ai hoàn toàn có thể rửa sạch nó cho mình.

2. Năm mươi năm trước đó, bà tôi cần ở trong nhà và thực hiện toàn bộ việc căn nhà. Cô ko được cho tới ngôi trường giống như những anh của tớ.

3. Quý Khách ko được đem quần ngố cho tới ngôi trường. Điều cơ trái khoáy với nội quy của ngôi trường.

4. Tôi nghĩ về phụ vương u tránh việc đối chiếu con cái bản thân với những người không giống. Họ tiếp tục trở thành thiếu thốn thỏa sức tự tin nhập kỹ năng của tớ.

5. Cha u tôi tôn trọng sự lựa lựa chọn của tôi. Tôi không nhất thiết phải bám theo bước đi của mình.

Lời giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 2

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Getting Started (trang 18, 19)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Language (trang 19, trăng tròn, 21)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Reading (trang 21, 22)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Speaking (trang 22, 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Listening (trang 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing (trang 24)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Communication and Culture (trang 25, 26)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Project (trang 27)

Xem tăng điều giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2

Xem tăng những tư liệu hùn học tập chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề ganh đua Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 với đáp án
 • 600 bài xích tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 với đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-2-relationships.jspGiải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học