anh 11 trang 51Lời giải bài bác luyện Unit 4 lớp 11 Speaking trang 46 , 47 nhập Unit 4: ASEAN and Viet Nam Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác luyện Tiếng Anh 11 Unit 4.

Tiếng Anh 11 Unit 4 Speaking (trang 46 , 47) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: anh 11 trang 51

1 (trang 46 Tiếng Anh 11 Global Success): Read the types of skills and experience participants in the SSEAYP should have. Match them with the possible reasons (Đọc những loại khả năng và tay nghề tuy nhiên người nhập cuộc SSEAYP nên đem. Kết phù hợp bọn chúng với những nguyên do đem thể)

Tiếng Anh 11 Unit 4 Speaking (trang 46 , 47) | Tiếng Anh 11 Global Success

Gợi ý:

1. c     

2. a     

3. e     

4. f     

5. b     

6. d

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. hiểu những yếu tố thời điểm hiện tại ở những nước ASEAN - c. thảo luận và thể hiện biện pháp cho những vấn đề

2. đem tay nghề thao tác làm việc xã hội - a. đã cho thấy chúng ta đem khả năng và kỹ năng thực tế

3. rằng giờ đồng hồ Anh đảm bảo chất lượng - e. dùng giờ đồng hồ Anh như ngôn từ thực hiện việc

4. trình diễn thuyết thoải mái tự tin - f. hoàn toàn có thể trình diễn ý tưởng phát minh rõ nét trước khán giả

5. Có khả năng thao tác làm việc group - b. hoàn toàn có thể thao tác làm việc theo gót group nhằm giải quyết và xử lý vấn đề

6. hiểu những nền văn hóa truyền thống không giống nhau - d. chạm chán những người dân mới nhất và kết các bạn kể từ những vương quốc không giống nhau

2 (trang 46 Tiếng Anh 11 Global Success): Use the sentences in the box lớn complete the conversation. Then practise it in pairs (Sử dụng những câu nhập khuông nhằm hoàn thành xong đoạn đối thoại. Sau cơ thực hành thực tế nó theo gót cặp)

Tiếng Anh 11 Unit 4 Speaking (trang 46 , 47) | Tiếng Anh 11 Global Success

Nick: What bởi you think is the most important skill or experience for SSEAYP participants lớn have?

Mai: (1) _____.

Quảng cáo

Nick: (2) ______?

Mai: Because they'll have lớn discuss and try lớn find solutions lớn these issues. (3) _____?

Nick: (4) ____. The working language is English so sánh (5) ______. How will they take part in discussions if their English is not good enough?

Mai: OK, I agree with you, Nick.

Đáp án:

1. C    

2. E

3. A    

4. B    

5. D

Hướng dẫn dịch:

Nick: Quý Khách suy nghĩ khả năng hoặc tay nghề cần thiết nhất tuy nhiên những người dân nhập cuộc SSEAYP cần phải có là gì?

Mai: Tôi suy nghĩ chúng ta cần thiết hiểu những yếu tố thời điểm hiện tại ở những nước ASEAN.

Nick: Tại sao các bạn suy nghĩ như vậy?

Mai: Bởi vì như thế chúng ta sẽ rất cần thảo luận và nỗ lực dò xét biện pháp mang đến những yếu tố này. Quý Khách ko đồng ý?

Nick: Tôi e rằng tôi cần khước từ với các bạn. Ngôn ngữ thao tác làm việc là giờ đồng hồ Anh nên điều cần thiết nhất là cần rằng giờ đồng hồ Anh trôi chảy. Họ tiếp tục nhập cuộc thảo luận ra sao nếu như giờ đồng hồ Anh của mình ko đầy đủ tốt?

Mai: OK, tôi đồng ý với các bạn, Nick.

Quảng cáo

3 (trang 47 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Talk about the most important skill or experience for SSEAYP participants. Use the ideas in 1, and the model and tips in 2 lớn help you. (Làm việc theo gót cặp. Nói về khả năng hoặc tay nghề cần thiết nhất so với những người dân nhập cuộc SSEAYP. Sử dụng ý tưởng phát minh nhập phần 1, quy mô và mẹo nhập phần 2 để giúp đỡ bạn)

Gợi ý:

Jane: What bởi you think is the most important skill or experience for SSEAYP participants lớn have?

Tom: In my opinion, having good teamwork skills is the most important thing. What bởi you think?

Jane: Hmm, I see your point, but I think the most important skill is being able lớn speak English fluently. It's the working language of the program and without good English skills, it could be difficult lớn communicate with the other participants.

Xem thêm: khái niệm công nghệ tế bào thực vật

Tom: That's a good point, Jane. But I still think that good teamwork skills are essential because participants will need lớn work together lớn solve problems and complete tasks during the program.

Jane: I agree with you, Tom. Both English skills and teamwork skills are important for a successful SSEAYP experience.

Tom: Definitely. I think it would be a great opportunity for young people lớn learn new skills, make new friends, and broaden their horizons.

Hướng dẫn dịch:

Jane: Quý Khách suy nghĩ khả năng hoặc tay nghề cần thiết nhất tuy nhiên những người dân nhập cuộc SSEAYP cần phải có là gì?

Tom: Theo tôi, đem khả năng thao tác làm việc group đảm bảo chất lượng là vấn đề cần thiết nhất. Quý Khách suy nghĩ sao?

Jane: Hmm, tôi hiểu ý kiến của người tiêu dùng, tuy nhiên tôi suy nghĩ khả năng cần thiết nhất là nói theo một cách khác giờ đồng hồ Anh trôi chảy. Đó là ngôn từ thao tác làm việc của công tác và nếu như không tồn tại khả năng giờ đồng hồ Anh đảm bảo chất lượng, hoàn toàn có thể khó khăn tiếp xúc với những người dân nhập cuộc không giống.

Tom: Đó là một trong những điểm đảm bảo chất lượng, Jane. Nhưng tôi vẫn cho rằng khả năng thao tác làm việc group đảm bảo chất lượng là đặc biệt quan trọng vì như thế những người dân nhập cuộc tiếp tục cần được thao tác làm việc cùng với nhau nhằm giải quyết và xử lý yếu tố và hoàn thành xong trọng trách nhập xuyên suốt công tác.

Jane: Tôi đồng ý với các bạn, Tom. Cả khả năng giờ đồng hồ Anh và khả năng thao tác làm việc group đều cần thiết để sở hữu hưởng thụ SSEAYP thành công xuất sắc.

Tom: Chắc chắn rồi. Tôi cho rằng này sẽ là một trong những thời cơ ấn tượng mang đến những người dân trẻ em tuổi tác nhằm học tập những khả năng mới nhất, kết các bạn mới nhất và không ngừng mở rộng tầm nhìn của mình.

4 (trang 47 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in groups. Discuss the skills and experience SSEAYP participants should have. Rank them in order of importance (1 - most important lớn 6 - least important). Report lớn the whole class. (Làm việc group. Thảo luận về những khả năng và tay nghề tuy nhiên những người dân nhập cuộc SSEAYP nên đem. Xếp hạng bọn chúng theo gót trật tự cần thiết (1 - cần thiết nhất cho tới 6 - không nhiều cần thiết nhất). Báo cáo đối với tất cả lớp)

Gợi ý:

1. Good English language skills

2. Understanding different cultures

3. Teamwork skills

4. Community work experience

5. Confident speaking skills

6. Understanding current issues in ASEAN countries

Hướng dẫn dịch:

1. Kỹ năng giờ đồng hồ Anh tốt

2. Tìm hiểu những nền văn hóa truyền thống không giống nhau

3. Kỹ năng thao tác làm việc nhóm

4. Kinh nghiệm thao tác làm việc nằm trong đồng

5. Kỹ năng rằng tự động tin

6. Tìm hiểu những yếu tố thời điểm hiện tại ở những nước ASEAN

Lời giải bài bác luyện Tiếng Anh lớp 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 4

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Getting Started (trang 42, 43)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Language (trang 43, 44)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Reading (trang 45, 46)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Listening (trang 47)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Writing (trang 48, 49)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Communication and Culture (trang 49, 50)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Looking Back (trang 50)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Project (trang 51)

Xem tăng điều giải bài bác luyện Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap
 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2

Xem tăng những tư liệu gom học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề ganh đua Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 đem đáp án
 • 600 bài bác luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: dạng năng lượng được dự trữ trong que diêm pháo hoa là

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-4-caring-for-those-in-need.jspGiải bài bác luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học