26/3 là ngày gì

Cuối mon 3/1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tập trung Hội nghị toàn thể thứ tự thứ hai bên dưới sự mái ấm tọa của Tổng Bế Tắc thư Trần Phú.

Bạn đang xem: 26/3 là ngày gì

Hội nghị vẫn đưa ra ra quyết định “Cần kíp tổ chức triển khai rời khỏi Cộng sản thanh niên Đoàn” và thông tư cho những tổ chức triển khai Đảng ở những địa hạt quan hoài cho tới việc kiến tạo tổ chức triển khai Đoàn thanh niên. Hội nghị tiếp cận những ra quyết định ý nghĩa quan trọng giống như các cấp cho ủy Đảng kể từ Trung ương cho tới địa hạt nên cử tức thì những ủy viên của Đảng phụ trách móc công tác làm việc Đoàn.

Ngày 26/3 là ngày gì? - 1

Đoàn viên thanh niên Quảng Nam và Thành Phố Đà Nẵng tổ chức triển khai Chương trình Tháng 3 biên cương năm 2023.

Trước sự cách tân và phát triển vững mạnh của Đoàn bên trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở việt nam xuất hiện tại nhiều tổ chức triển khai Đoàn hạ tầng với mức 1.500 đoàn viên và một trong những địa hạt đã tạo nên tổ chức triển khai Đoàn kể từ xã, thị xã cho tới hạ tầng. Sự cách tân và phát triển vững mạnh của Đoàn vẫn thỏa mãn nhu cầu đúng lúc những yên cầu cấp cho bách của trào lưu thanh niên việt nam.

Được Sở Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ được chấp nhận, theo đòi ý kiến đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động nước Việt Nam, Đại hội cả nước thứ tự loại 3 họp từ thời điểm ngày 22 - 25/3/1961 vẫn ra quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày nhập thời hạn cuối của Hội nghị Trung ương Đảng thứ tự thứ hai, dành riêng nhằm bàn thảo và ra quyết định những yếu tố đặc biệt cần thiết so với công tác làm việc thanh niên) thực hiện ngày xây dựng Đoàn.

Vì vậy, ngày 26/3 từng năm phát triển thành ngày kỷ niệm Đoàn Thanh niên nằm trong sản Sài Gòn.

Từ ngày 26/3/1931 đến giờ, nhằm phù phù hợp với đòi hỏi trách nhiệm của từng thời kỳ cách mệnh, Đoàn vẫn thay tên trải qua nhiều lần:

Xem thêm: cúng thái tuế vào ngày nào

- Từ năm 1931 cho tới năm 1936 lấy thương hiệu Đoàn TNCS nước Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương

- Từ năm 1937 cho tới năm 1939 lấy thương hiệu Đoàn Thanh niên Dân mái ấm Đông Dương

- Từ mon 11/1939 cho tới năm 1941 lấy thương hiệu Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương

- Từ mon 5/1941 cho tới năm 1956 lấy thương hiệu Đoàn Thanh niên cứu vớt quốc Việt Nam

- Từ ngày 25/10/1956 cho tới năm 1970 lấy thương hiệu Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

- Từ mon 2/1970 cho tới năm 11/1976 lấy thương hiệu Đoàn Thanh niên Lao Động Hồ Chí Minh

- Từ mon 12 năm 1976 đến giờ lấy thương hiệu Đoàn Thanh niên nằm trong sản Sài Gòn.

CHÂU THƯ

Xem thêm: khám sức khoẻ xin việc